Adoption

Countries

Colombia

The Philippines

Burkino Faso

Thailand

South Africa

Every child a home

 

Every child deserves a home. Wereldkinderen wants to support this. Wereldkinderen mediates at intercountry adoption when it is not possible for a child to grow up with its biological family or in a foster family in its country of origin.

 

How does adoption work?

If you want to adopt a child, the first thing you do is turn to Stichting Adoptievoorzieningen. At their website you will find a video and this video explains which steps need to be taken.

 

Choice for Wereldkinderen

If you have been granted principle consent, then you can turn to Wereldkinderen for the adoption. You can apply as a member. We make use of the following basic principles

Costs

The costs for an adoption vary per country.

In the overview you can see which costs are applicable.

The costs are exclusive of travel expenses and subsistence and costs for documents and legalizations.

 

Ontwikkelboom

Wereldkinderen cooperates with the organisation called De Ontwikkelboom. This is a practice for parents and children to support families in making that first contact with their adopted child when they go and get their adopted child from the country of origin.

 

Meetings

Many volunteers work for Wereldkinderen. They, amongst other things, organise meetings for parents who are on a waiting list. Contact us for more information. 

Adoptieprocedure

De stappen

Stap 1

Aanvraag: toestemming om te adopteren (beginseltoestemming) Dit doet u bij Stichting Adoptievoorzieningen

Meer informatie
Stap 2

Na ontvangst beginseltoestemming keuze voor een vergunninghouder

Stap 3

Inschrijving bij Wereldkinderen en plaatsing op de algemene wachtlijst

Stap 4

Intake en documenten versturen naar het land van herkomst

Stap 5

Matching en voorstel van een kind

Meer informatie
Stap 6

Nazorg en follow up rapportages

Wereldkinderen draagt via vier interventiestrategieën bij aan een betere toekomst voor kinderen. Via adoptie en projecten in het buitenland

In 1971 opgericht

Wij zorgen voor een professionele afwikkeling van de gehele adoptieprocedure. Van u wordt een minimale inspanning gevraagd bij het in orde maken van uw documenten. Het 'rondje Den Haag' verzorgen wij voor u

Veelgestelde vragen

Ik overweeg adoptie. Hoe pak ik dat aan?

Het startpunt is de Stichting Adoptievoorzieningen. Op hun website staat een helder filmpje over de stappen in een adoptieprocedure.

De keuze voor Wereldkinderen, of een andere vergunninghouder, volgt pas in een later stadium.

Kun je adopteren als alleenstaande of homoseksueel paar?

De voorwaarden worden bepaald door het land waar uit wordt geadopteerd. Dit wisselt per land. Op de landenpagina's kunt u de voorwaarden vinden.

Wat zijn de kosten voor een adoptie?

De tarieven wisselen per land. Bekijk het overzicht.

Wat als een adoptie niet volgens het Haags Adoptieverdrag verloopt?

Wereldkinderen werkt alleen met landen die het Haags Verdrag geratificeerd hebben, die dus een Centrale Autoriteit hebben aangesteld, verantwoordelijk voor adoptie. Als we vermoeden dat een adoptie niet volgens het Haags Verdrag verloopt, melden we dit aan de Centrale Autoriteit. De CA NL kan dan contact opnemen met de CA in het betreffende land. Mocht Wereldkinderen in dat land een partnerorganisatie hebben, dan nemen wij contact op met deze partnerorganisatie om onze vermoedens aan te geven en te bespreken dat we een melding doen bij onze CA. Zo nodig zet Wereldkinderen de procedures stop. Tot nader order of definitief.

Meehelpen?

Wat kunt u doen?