Steun ons!

Veelgestelde vragen

Adoptie

Ik overweeg adoptie. Hoe pak ik dat aan?

Het startpunt is de Stichting Adoptievoorzieningen. Op hun website staat een helder filmpje over de stappen in een adoptieprocedure.

De keuze voor Wereldkinderen, of een andere vergunninghouder, volgt pas in een later stadium.

Kun je adopteren als homoseksueel paar of alleenstaande?

Wereldkinderen behandelt elke aanvraag gelijk.

Bij geschiktheid van stellen van gelijk geslacht of van de alleenstaande zijn dan ook de mogelijkheden in de landen zelf leidend. In het geval van Wereldkinderen betekent dit dat zowel voor een homoseksueel stel als voor een alleenstaande vrouw adopteren uit Zuid-Afrika een optie is, maar bij beide is de wachtlijst erg lang.

 

Wereldkinderen heeft geen bemiddelingsmogelijkheden voor alleenaanvragers binnen het huwelijk. 

 

Op de landenpagina's kunt u de voorwaarden per land vinden. Of bekijk onze algemene uitgangspunten

Wat zijn de kosten voor een adoptie?

De tarieven wisselen per land. Bekijk het overzicht.

Wat als een adoptie niet volgens het Haags Adoptieverdrag verloopt?

Wereldkinderen werkt alleen met landen die het Haags Verdrag geratificeerd hebben, die dus een Centrale Autoriteit hebben aangesteld, verantwoordelijk voor adoptie. Als we vermoeden dat een adoptie niet volgens het Haags Verdrag verloopt, melden we dit aan de Centrale Autoriteit. De CA NL kan dan contact opnemen met de CA in het betreffende land. Mocht Wereldkinderen in dat land een partnerorganisatie hebben, dan nemen wij contact op met deze partnerorganisatie om onze vermoedens aan te geven en te bespreken dat we een melding doen bij onze CA. Zo nodig zet Wereldkinderen de procedures stop. Tot nader order of definitief.

Roots

Adopties uit de jaren 70 en 80

In de jaren 70 en 80 heeft Wereldkinderen (of een voorganger als Bureau Interlandelijke Adoptie) bemiddeld bij adopties uit onder andere Bangladesh, Colombia, Thailand, Filippijnen, India, Zuid-Korea, Brazilië, Sri Lanka. Over deze adopties bestaan soms vragen, of er is onduidelijkheid in of over dossiers. 
Het is voor veel geadopteerden ingewikkeld om informatie over biologische familie te vinden. Wereldkinderen wil daar bij assisteren waar mogelijk; we vinden het belangrijk dat geadopteerden de mogelijkheid hebben om zoveel mogelijk te kunnen weten over hun adoptie, waarbij we het belang van de biologische familie niet uit het oog verliezen.

Wat weet Wereldkinderen over deze dossiers?
Dossiers van dertig tot veertig jaar geleden zijn, in tegenstelling tot de huidige dossiers, zeer summier. En soms kloppen er zaken niet. 
Wij hebben vaak dezelfde, beperkte informatie en er is niet altijd meer een contactpersoon in de landen van herkomst te benaderen. Maar de informatie die we hebben delen we met geadopteerden zelf.

Inzage in dossier
Dossiers worden 50 jaar bewaard, in een centraal geleid archief. Verderop op deze pagina kun je vinden welke informatie we nodig hebben om een kopie van je eigen dossier te kunnen geven . 

Uit privacyredenen delen we adoptiedossiers niet met anderen dan ouders en kinderen. Verslagen van (roots)reizen, brieven en algemene informatie over een land zijn onder bepaalde voorwaarden wel inzichtelijk voor organisaties die bijvoorbeeld onderzoek willen doen.

Onderzoek naar achtergrond en context
Om de summiere informatie aan te vullen en meer beeld te krijgen bij de context van adopties, zijn we met andere partijen in de adoptieketen een project gestart. Contactpersonen, vergunninghouders, oud-bestuurders en adoptieouders worden geïnterviewd en er wordt onderzoek gedaan naar de werkwijze rondom adoptie in een aantal landen, in de periode voor 2000. Procedures en gebruiken in de zendende landen zijn onderdeel van het project. Ook wordt er gekeken naar de positie van vrouwen in deze landen en naar de sociale en culturele achtergronden in die tijd. We hopen hiermee een completer beeld te kunnen geven van de adoptieverhalen.

Hoe handelde Wereldkinderen in die tijd?
Voor zover wij in de dossiers kunnen nagaan heeft Wereldkinderen gehandeld volgens de procedures die in die tijd golden. Het was bijvoorbeeld ook toen de handelswijze om broertjes en zusjes niet te scheiden. Tegelijkertijd weten we dat dit wel is voorgekomen, tegen alle bedoelingen in. Toen dat duidelijk werd is daar actie op ondernomen. Adopties uit bepaalde landen zijn ook stopgezet of aangepast, als er twijfels waren over de procedures.

Wil je contact over jouw persoonlijke dossier? Dat kan door een mail te sturen naar Ellen ten Bloemendal, via info@wereldkinderen.nl. 

Bij wie kan ik terecht met vragen over mijn dossier?

Wilt u contact over uw persoonlijke dossier? Dat kan door een mail te sturen naar Ellen ten Bloemendal, via info@wereldkinderen.nl. 

Project Historie en Roots; Over welke landen verschijnt een rapport?

Behalve over de vijf al genoemde landen, verschijnt er in de komende jaren een rapport over: Brazilië, China, Ethiopië, Haïti, Roemenië, Sri Lanka en Zuid-Korea

Waar kan ik terecht voor onderzoek naar mijn eigen roots?

 

Informatie per land

 

Stichting Mijn Roots houdt zich bezig met het organiseren van rootsonderzoeken voor Indonesische geadopteerden.

 

In diverse landen is het lastig om zoek te gaan naar biologische ouders. Bijvoorbeeld in India, waar veel vrouwen die hun kind voor adoptie hebben afgestaan geheimhouding is beloofd.

 

Kijk voor meer specifieke informatie, over zoeken en over organisaties voor geadopteerden per land, in het laatste hoofdstuk van de landenrapporten van het project Historie en Roots.

Projecten

Kan ik een subsidieaanvraag voor een project indienen?

Zelf een aanvraag bij ons indienen kan niet. Wij kiezen projecten die wij steunen in andere landen zelf uit.

Waarom krijgt het ene project meer geld dan het andere?

Het bedrag dat wij bijdragen hangt af van het soort project. Op zoek gaan naar geschikte pleegzorg voor een kind dat in een tehuis woont kost bijvoorbeeld veel tijd en geld.

Bepalend is ook of een project zich op één aspect van preventie of reïntegratie richt, of het hele scala aan factoren. We wegen af wat het project precies bereikt en hoe complex het onderwerp is.

Waarom bemiddelt Wereldkinderen niet bij internationale stages?

Het is niet mogelijk om via Wereldkinderen stage te lopen in het buitenland. Een van de redenen is dat kinderen recht hebben op vaste verzorgers. Wij ondersteunen stages in weeshuizen daarom niet. Lees meer over stoppen met stages in een weeshuis

Werkstukken en stages

Kan ik informatie voor mijn werkstuk krijgen?

Wij krijgen veel vragen van scholieren en studenten voor interviews of hulp bij het maken van profielwerkstukken. Als kleine organisatie zijn wij niet in de gelegenheid op elke vraag in te gaan. Onderstaande links kunnen helpen bij het vinden van antwoorden. 

Waarom bemiddelt Wereldkinderen niet bij internationale stages?

Het is niet mogelijk om via Wereldkinderen stage te lopen in het buitenland. Een van de redenen is dat kinderen recht hebben op vaste verzorgers. Wij ondersteunen stages in weeshuizen daarom niet. Lees meer over stoppen met stages in een weeshuis