Bijeenkomst Vrienden van Wereldkinderen

nieuws agenda

Uitnodiging bijeenkomst Vrienden van Wereldkinderen

 

dinsdag 18 juni 2019 van 20.00 tot  21.30 uur

Locatie: Wereldkinderen, Regulusweg 11 (2e verdieping) te ’s-Gravenhage

De benodigde stukken worden u na aanmelding toegestuurd per mail. Aanmelding kan telefonisch of per mail bij Ellen ten Bloemendal, directiesecretaresse,

telefoon 070 – 350 6699 of e-mail bloemendal@wereldkinderen.nl

Op de agenda staat nog een verwijzing naar de Algemene Leden Vergadering, maar sinds kort is Wereldkinderen een stichting met deelnemers in plaats van leden. Vandaar deze bijeenkomst in plaats van de Algemene Leden Vergadering. Meer informatie hierover kunt u vinden in het aankomende Wereldkinderen blad. Wij, het bestuur en de raad van toezicht, zouden graag met u in gesprek gaan om het idee van ‘vrienden van Wereldkinderen’ verder vorm te geven. Wereldkinderen wil samen met u en de vrijwilligers streven naar een toekomst waar we samen ervoor zorgen dat vele kinderen een thuis vinden.

 

Agenda

1. Opening en vaststellen van de agenda

2. Vaststellen van de notulen van de ALV d.d. 24 november 2018

3. Wijziging rechtspersoon; van vereniging naar stichting

4. Ontwikkelingen binnen de Stichting; Wat is er gebeurd sinds de laatste ALV?  (presentatie)

5. Vrienden van Wereldkinderen; samen verder

6. Rondvraag

7. Sluiting “Vrienden van Wereldkinderen”