Steun ons!

Nieuw beleidsplan programma's

Nieuws

Wereldkinderen heeft een nieuw beleidsplan programma’s vastgesteld. Kern is dat we meer focus aanbrengen in de projectondersteuning. We willen meer projecten steunen, in minder landen. De criteria voor financiële ondersteuning scherpen we aan. Zo kunnen we extra impact hebben en het beschikbare geld zo efficiënt mogelijk besteden. Doel is zoveel mogelijk kinderen een thuis te bieden.

 

Met uw hulp ondersteunt Wereldkinderen nu 11 projecten in 10 landen: Colombia, Haïti, Ethiopië, Kenia, Burkina Faso, Zuid-Afrika, Thailand, China, Filipijnen en India. Uitgangspunt hierbij zijn de vier interventiestrategieën. 

Focus in landen, doelstellingen en criteria
Om onze impact op dat punt te vergroten scherpen we de komende jaren onze koers aan.

-We gaan ons concentreren op de landen waar we ook voor adoptie bemiddelen en goede contacten en lokale netwerken hebben. Dat maakt monitoring gemakkelijker en efficiënter en geeft de kans meer of grotere projecten in die landen te steunen. Op dit moment zijn dat Colombia, Zuid-Afrika, Thailand, Filipijnen en Burkina Faso. In deze landen gaan we werken met meerdere partners en grotere projecten. In Zuid-Afrika steunen we al een nieuw project en uitbreiding in de Filippijnen komt er nog dit jaar aan. 

-De criteria om projectondersteuning te krijgen worden aangescherpt. In lijn met de interventiestrategie die we hanteren, gaan we de VN Richtlijnen voor alternatieve zorg als uitgangspunt nemen.

-We gaan sterker inzetten op fondsenwerving. Om beter externe fondsen te kunnen werven, is een belangrijk criterium dat de projectpartner een sterk voorstel kan formuleren en tijdig en helder rapporteert.

Meer informatie
Lees hier het gehele nieuwe beleidsplan programma’s.