Steun ons!

Nieuw project

Nieuws

Steun voor straatkinderen én hun gezinnen

Met ingang van dit jaar steunt Wereldkinderen een nieuw project in Ouagadougou. In Ouagadougou, de hoofdstad van het West-Afrikaanse Burkina Faso, zet de organisatie LYDIE zich in voor kwetsbare vrouwen en kinderen in hun gemeenschap. LYDIE richt zich onder andere op straatkinderen en kinderen die in aanraking zijn gekomen met de politie. Samen met een grote groep vrijwilligers werken de maatschappelijk werkers aan versterking van gezinnen. Ook bieden ze hulp in de opvoeding voor families en begeleiding van deze kinderen zodat zij weer een toekomst krijgen en een thuis hebben.

 

Afgelopen januari zijn we gestart om hen te ondersteunen bij de begeleiding van kinderen die vrij komen uit de gevangenis. Deze kinderen krijgen in de gevangenis scholing en/of volgen een beroepsopleiding. Hun verblijf, gemiddeld tussen de vier en acht maanden, is niet lang genoeg om hun opleiding af te ronden. Begeleiding na ontslag uit de gevangenis is er niet en kinderen keren terug in hun gezinnen die in grote armoede leven. De hulpverleners geven ondersteuning op maat om de banden tussen de kinderen en hun familie te herstellen en versterken. Tegelijkertijd krijgt ieder kind de mogelijkheid om op een stageplaats in de stad hun gestarte opleiding af te ronden. Ook de ouders krijgen hulp om hun inkomen te verhogen. Inmiddels zijn de kinderen die aan dit programma mee gaan doen geselecteerd en zijn de behoeften van ieder kind en hun gezinnen in kaart gebracht.

klik hier voor meer informatie over het project.