Nieuw project: crisispleegzorg in Zuid-Afrika

Nieuws

Give a child a family

 

“Ieder kind heeft één volwassene nodig die gek op hem of haar is.” Dat zegt Monica Woodhouse, directeur van de Zuid-Afrikaanse organisatie ‘Give a child a family’. Wereldkinderen steunt de organisatie de komende twee jaar.

 

In Zuid-Afrika leven helaas nog veel kinderen in grootschalige opvanghuizen, wat niet goed is voor hun ontwikkeling. Onze partnerorganisatie Give a Child a Family heeft veel expertise en ervaring in het voorkómen dat kinderen uit huis worden geplaatst en in het opzetten van pleegzorg. Wat nog mist is crisispleegzorg: pleeggezinnen die per direct beschikbaar zijn om kinderen die niet thuis kunnen wonen op te vangen.

Ouders trainen 

Give a Child a Family gaat daarom in de periode 2019-2020 een groep van 24 ouders selecteren en trainen, die baby’s en peuters direct op kunnen vangen in hun gezinnen. Zij zullen in de komende 2 jaar minimaal 48 kinderen een thuis kunnen geven, voor zolang dit nodig is.

 

Kennis delen

Tegelijkertijd werkt de organisatie samen met de overheid aan een pilot om kennis te delen over het belang van opgroeien in een gezinssituatie. De ervaringen verspreidt Give a Child a Family onder overheden en opvanghuizen in het district.

 

Lees meer of bekijk het inspirerende filmpje met Monica Woodhouse.