Steun ons!

Nieuwsgierig naar je achtergrond?

Kennisbank

Dat alle geadopteerden geïnteresseerd zijn in hun achtergrond en op zoek willen naar hun geboorteouders is achterhaald. Niet iedere geadopteerde wil meer weten en gaat zoeken. Aan de andere kant kunnen geadopteerden die contact hebben met hun geboortefamilie meer informatie van hun familie willen hebben, maar die niet krijgen.

Gera ter Meulen licht recent onderzoek hiernaar toe. 

 

Jong-volwassen

Na hun 18e jaar ontstaat voor geadopteerden een nieuwe situatie: doordat ze formeel volwassen zijn krijgen ze toegang tot afstands- en adoptiedossiers, kunnen ze zelf bepalen wat ze met informatie over hun achtergrond willen doen en bepalen ze zelf hun relaties met adoptiefamilie en geboortefamilie. En omdat identiteit belangrijk is in deze levensfase, kunnen ze ook meer over hun achtergrond willen weten.

 

Nieuwsgierigheid

Een geadopteerde kan tevreden zijn met de beschikbare informatie als alle benodigde informatie aanwezig is, maar ook als hij/zij niet meer hoeft te weten. Een informatiekloof ontstaat als de geadopteerde meer informatie wil hebben, bij voorbeeld omdat hij/zij weinig weet, maar ook bij open adopties kan een geadopteerde het idee hebben dat meer informatie beschikbaar zou moeten zijn.

Nieuwsgierigheid blijkt een belangrijke factor voor hoe tevreden de geadopteerde is met de beschikbare adoptie-informatie. Hij/zij zoekt pas naar verdere informatie wanneer deze nieuwsgierigheid zo groot is dat hij/zij in actie komt. Het bevredigen van nieuwsgierigheid betekent niet dat de geadopteerde automatisch zoekt naar zijn/haar geboortefamilie. Informatie kan ook gevonden worden vanuit boeken of internet, door het inzien van afstands- en adoptiedocumenten, of door doorvragen bij adoptiefamilie. Soms houden barrières actie tegen: eigen barrières, zoals ‘het er nog niet aan toe zijn’ of ‘bang om de adoptieouders te kwetsen’, of barrières in de buitenwereld, zoals niet meewerken van adoptieorganisaties of te hoge kosten.

Waarnaar nieuwsgierig?

Wrobel en Grotevant vroegen 169  jong-volwassen binnenlands geadopteerden naar welke ontbrekende informatie over de geboortemoeder en geboortevader ze het meest nieuwsgierig waren.

De geadopteerden bleken grotendeels nieuwsgierig naar dezelfde onderwerpen. Vier onderwerpen sprongen eruit. De behoefte aan informatie over de genetische en medische achtergrond van de geboortefamilie werd verreweg het meest genoemd. Mogelijk is medische informatie in deze levensfase belangrijk omdat men zelf denkt over het krijgen van kinderen. Ook het willen weten hoe het met de geboorteouders gaat, hoe ze eruit zien en of er biologische broers en/of zussen zijn, waren veelgenoemde thema’s.

De interesses van de geadopteerde mannen en vrouwen verschilden weinig. Vrouwen hadden iets meer belangstelling voor hoe de geboortemoeder stond ten opzichte van haar kind, in mogelijke biologische broers en zussen, en in het uiterlijk van de geboorteouders. Mannen waren vaker geïnteresseerd in de omstandigheden van de conceptie.

 

De onderzoekers geven professionals het volgende mee:

  • Als een geadopteerde veel vragen heeft: ondersteun hem/haar, laat weten dat het normaal is, verschaf informatiebronnen (boeken, internet) en verwijs naar adoptie-competente professionals;
  • Geen behoefte aan informatie is niet problematisch;
  • Niet iedereen is geïnteresseerd in dezelfde topics;
  • Bij direct contact kan er nog steeds nieuwsgierigheid naar informatie bestaan;
  • Er blijkt veel behoefte te zijn aan informatie over medische informatie van de biologische ouders, liefst geupdate informatie.

 

Wrobel, G. M., & Grotevant, H. D. (2018). Minding the (Information) Gap: What Do Emerging Adult Adoptees Want to Know About Their Birth Parents? Adoption Quarterly, 1-24. doi:10.1080/10926755.2018.1488332