Steun ons!

Oproep twee (adoptie)broers voor interview en fotoshoot

Nieuws

Kinderpostzegels Nederland en het Oranjefonds hebben een subsidie toegekend voor het maken van een boek over broers en zussen in adoptie- en pleeggezinnen, met ook aandacht voor de biologisch eigen kinderen in het gezin. In dit boek laten Femmie Juffer, Lindy Popma, Monique Steenstra en fotograaf Lilian van Rooij de stem horen van jongeren die samen opgroeien in een adoptiegezin. Zij maakten eerder de boeken ‘18 x 18 - Pleegkinderen op de drempel’ en ‘Dit huis is een thuis - Opgroeien in een multicultureel adoptie- of pleeggezin’. Het nieuwe boek wordt gemaakt in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP).

 

Naast interviews en fotoportretten van de jongeren komt er in het nieuwe boek een inhoudelijk hoofdstuk geschreven door Femmie Juffer, emeritus hoogleraar adoptie- en pleegzorgstudies. Daarin staat de vraag centraal: Hoe is het om als broers en zussen samen op te groeien in een adoptiegezin of pleeggezin en hoe ervaren de biologisch eigen kinderen van adoptie- of pleegouders dit? Welke tips of suggesties zijn er te geven voor de relatie tussen broers en zussen in adoptiegezinnen? Wetenschappelijk onderzoek is daarbij van belang, maar ook ervaringen in de praktijk. Daarom zijn wij erg benieuwd naar de verhalen van de jongeren zelf.

 

Oproep
We zijn nu op zoek naar een jongens duo: twee broers uit hetzelfde adoptiegezin. Dat kan een duo zijn van twee geadopteerde jongens; het maakt daarbij niet uit of ze biologisch verwant zijn of niet. Het kan ook een duo zijn van een geadopteerde jongen samen met een biologisch eigen zoon van de adoptieouders. Tot slot kan het ook een duo zijn van een geadopteerde jongen die samen met een pleegzoon in hetzelfde adoptiegezin opgroeit.

 

Eerst komt de fotograaf (Lilian van Rooij) langs voor een fotoshoot met de twee jongeren. Daarna komt een van de auteurs langs voor een interview met de twee jongeren. Het gaat erom hoe de jongeren het beleven om samen op te groeien in een adoptiegezin. Bij dit bezoek krijgen de jongeren ook een exemplaar van het boek ‘Dit huis is een thuis - Opgroeien in een multicultureel adoptie- of pleeggezin’. De afspraken worden in goed overleg met de jongeren gemaakt. De fotograaf en interviewers houden de voorgeschreven RIVM-maatregelen in acht bij het maken van de foto’s en bij het interview.

 

Natuurlijk krijgen de jongeren het nieuwe boek zodra het gepubliceerd is en bovendien ontvangen ze hun foto in een lijstje. Ook ontvangen de jongeren en de adoptieouders een uitnodiging als er een boekpresentatie plaatsvindt.

Wil je als adoptieouder of als geadopteerde jongere meer weten of je opgeven? Mail dan naar Femmie Juffer: juffer@fsw.leidenuniv.nl