Over ons

Visie Wereldkinderen

Ieder kind heeft recht op een liefdevolle jeugd. Kinderen moeten kunnen opgroeien in de beschermende omgeving en van een gezin of familie. Voor veel  kinderen is dit recht niet vanzelfsprekend. Wereldkinderen komt op voor de rechten en het welzijn van kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden.

 

We werken samen met lokale organisaties die voorkomen dat kinderen op straat of in een tehuis komen. Als opgroeien binnen de eigen familie niet mogelijk is, zien wij een lokaal gezin als een goed alternatief. Is dat niet haalbaar dan bemiddelen we bij interlandelijke adoptie.

Lees meer over deze vier interventiestrategieën.

 

Wij zien adoptie als een internationale kinderbeschermingsmaatregel. Daarom zoeken wij voor kinderen geschikte gezinnen in Nederland. Hierbij is respect voor de afkomst van een kind, voor de ouders die het kind afstaan en voor de adoptieouders leidend.

 

Onze visie komt overeen met het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties en het Internationaal Haags Adoptieverdrag.

Al onze activiteiten komen samen in ons  motto:

Ieder kind heeft recht op een thuis

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor Wereldkinderen en adoptieouders.

Ze brengen een aankomstbezoek als een geadopteerd kind net in een gezin is geplaatst. En organiseren wachtgroepen en  ouderbijeenkomsten.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief