CBF-erkenningspaspoort

Klik voor meer informatie

Wat betekent dit keurmerk?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen, wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden andere eisen dan voor kleinere.

Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

 

Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont in één oogopslag de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie, als financiële kengetallen.
Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Bekijk het CBF-Erkenningspaspoort van Wereldkinderen