Steun ons!

Gedragscodes en richtlijnen

Wereldkinderen onderschrijft bepaalde gedragscodes en richtlijnen en handelt daarnaar. De belangrijkste staan hier beschreven.

 
- Kwaliteitskader Vergunninghouders
- Child Protection Policy (in ontwikkeling)
- Verantwoordingsverklaring Raad van Toezicht
- Bestuursreglement
- ISO certificering
- Geheimhoudingsverklaring medewerkers
- Geheimhoudingsverklaring Vrijwilligers
- Privacyreglement
- Beleid tegen (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie
- Gedragscode medewerkers