Steun ons!

Klacht

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht hebt over uw adoptietraject bij Wereldkinderen? Bijvoorbeeld over bejegening of een beslissing die Wereldkinderen heeft genomen, dan kunt u dit aan ons laten weten. Wij nemen klachten serieus.

 

Intern afhandelen

Wij zullen eerst proberen een klacht intern af te handelen. Binnen vier weken nemen wij contact met u op met een oplossing, een maatregel of een voorstel om uw klacht te bespreken. U kunt hiermee al dan niet akkoord gaan.

Klachtencommissie

Als u niet akkoord bent met de geboden oplossing, kunt u zich wenden tot een externe klachtencommissie; de Klachtencommissie Vergunninghouders Interlandelijke Adoptie. Deze commissie is ingesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. U kunt hier ook direct voor kiezen. U stuurt de klachtencommissie een brief, via de directie van Wereldkinderen (of vraagt Wereldkinderen om uw eerder verstuurde brief uit het interne traject door te sturen). 

De klachtencommissie kan behandeling van uw klacht alleen weigeren als de gebeurtenissen langer dan een jaar geleden hebben plaatsgevonden of als er, op basis van de klacht, al stappen zijn ondernomen. In dat geval wordt u hiervan binnen vier weken op de hoogte gesteld.