Steun ons!

Wereldkinderen magazine

Wereldkinderen is een uitgave van de Vereniging Wereldkinderen.
Het verschijnt vier keer per jaar

Adverteren

Wilt u adverteren in het magazine van Wereldkinderen?

Bekijk de advertentietarieven. Of vul het contract in en mail dat naar redactie@wereldkinderen.nl

Aanleverdata voor advertenties zijn gelijk aan de kopijdata die hiernaast staan. 

Voor informatie over adverteren, kunt u een mail sturen naar eindredacteur Annemarie Breeve, via redactie@wereldkinderen.nl.

Contributie
Als vriend van Wereldkinderen betaalt u ten minste 62,50 euro per jaar. U ontvangt het magazine als u vriend van Wereldkinderen bent. 

Redactie

Annemarie Breeve (eindredactie)
Bouwien (column)
Marjolein Brouwer
Michiel van Drunen
Jhorna Erkens (column)
Natasja Everink (boekrecensies) 
Marina Keessen (medisch)
Wen Xin van der Linden
Rodrigo van Rutte (in gesprek met)
Hans Walenkamp (column Rekel)
Renée Uittenbogaard (rubriek opvoeden)
Will van Sebille

In 2020 verschijnt het blad op:

24 maart (kopijdatum 20 februari)
23 juni    (kopijdatum 7 mei)     
22 september (kopijdatum 9 juli)
  8 december  (kopijdatum 19 oktober)