Steun ons!

Overhead

Wereldkinderen heeft het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving voor goede doelen. Dit houdt in dat wij niet meer dan 25% aan fondsenwerving mogen besteden. Wereldkinderen besteedde in 2017 16% aan eigen fondsenwerving. Het kostenpercentage voor fondsenwerving bedroeg 30% in 2018. Daarmee gaan we voor het eerst sinds vele jaren boven de streefwaarde. Het CBF hanteert een periode van drie jaar bij het berekenen van deze streefwaarde, en wij streven er dan ook naar dit percentage zo spoedig mogelijk weer terug te brengen tot onder de streefwaarde.

 

Daarmee voldoen we aan de normering van het CBF-keurmerk.

 

Wereldkinderen heeft daarnaast de ANBI-status.

Beloning

Directeur 

Het salaris van de directeur wordt berekend volgens de Adviesregeling Beloning directeuren van goede doelen van de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen en conform de CAO voor de sector Zorg en Welzijn.

Factoren die meespelen bij het bepalen van de hoogte van het salaris zijn de internationale contacten en complexiteit van de organisatie, het aantal medewerkers (11) en vrijwilligers (100), het budget dat jaarlijks in de organisatie omgaat. Wereldkinderen voldoet aan de normen van het CBF-keurmerk.

Op 15 oktober 2018 startte de heer Jeroen Jansen als directeur/bestuurder van Wereldkinderen. Hij werkt 32 uur per week en ontvangt een bruto maandsalaris van 5.115,20 euro.

 

Medewerkers

Het salaris van medewerkers wordt bepaald volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.

 

Bekijk een verdere toelichting op de inkomsten en uitgaven in het jaarverslag 2018.