Overhead

Wereldkinderen heeft het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving voor goede doelen. Dit houdt in dat wij niet meer dan 25% aan fondsenwerving mogen besteden. Wereldkinderen besteedde in 2017 16% aan eigen fondsenwerving. Daarmee voldoen we aan de normering van het CBF-keurmerk.

Wereldkinderen heeft daarnaast de ANBI-status.

Beloning

Directeur 

Het salaris van de directeur wordt berekend volgens de Adviesregeling Beloning directeuren van goede doelen van de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen en conform de CAO voor de sector Zorg en Welzijn.

 

Factoren die meespelen bij het bepalen van de hoogte van het salaris zijn de internationale contacten en complexiteit van de organisatie, het aantal medewerkers (15) en vrijwilligers (105),  het budget dat jaarlijks in de organisatie omgaat (€ 1.051.000,-).  Wereldkinderen voldoet aan de normen van  het CBF-keurmerk.

Onze directeur verdiende in 2017 (interim op basis van 0.67 fte, over elf maanden) € 80.850,- euro bruto. Dit is vastgesteld door de Raad van Toezicht van Wereldkinderen. Er zijn geen extra afspraken als een vertrekregeling of bonus.

De directeur heeft daarnaast onbezoldigd zitting in het curatorium van de leerstoel adoptie van het LUMC.

 

Medewerkers

Het salaris van medewerkers wordt bepaald volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.

Bekijk een verdere toelichting op de inkomsten en uitgaven in het jaarverslag 2017.