Gaoyi Liming Family Special Education School

terug naar projectoverzicht

Kinderen met een beperking

Project: Gaoyi Liming Family Special Education School Locatie: Noord oost van Xingtai City, grenzend aan Shijiazhuang China
Gezinnen sociaal economisch versterken Bijdrage Wereldkinderen 2018-2020: € 20.000,-
Partner: Liming Family Rehabilitation Centre Website: NVT
Thema: Gezinnen sociaal economisch versterken zodat kinderen thuis kunnen blijven

De groeiende economie en de verbeterde levensstandaard in China, is helaas niet van toepassing op grote delen van het platteland. Een kind met een handicap krijgen is daar extra zwaar: het brengt hoge kosten met zich mee voor behandeling en rehabilitatie en gevoelens van schaamte over het hebben van een gehandicapt kind speelt daar nog een grote rol. Er worden dan ook nog altijd kinderen te vondeling gelegd, vooral gehandicapte kinderen. Liming Family helpt deze gezinnen op professionele wijze, zodat ook deze kinderen een normaal leven kunnen leiden bij hun eigen familie of vervangend gezin.
De school van Liming heeft momenteel 43 kinderen (6-14 jaar) met fysieke en verstandelijke beperkingen (waaronder cerebrale parese, syndroom van Down en autisme), die niet op openbare scholen worden toegelaten. Zij leren vaardigheden om zelfredzamer te worden (aankleden, zelf eten, meedoen tijdens een uitje) en en krijgen onderwijs op maat (taal, Engels, rekenen). Kinderen komen uit arme families. Op deze manier kunnen zij thuis blijven wonen, en blijven daardoor ook beter sociaal geļntegreerd.

De vaardigheden van de kinderen gaan langzaam maar zeker vooruit. Ouders worden betrokken in de training van de kinderen. Zo is er iedere week een training voor de ouders, bv. hoe ze zelf fysio oefeningen met hun kind kunnen doen en hoe ze het beste kunnen communiceren met hun kind. Ook is er een sociaal werker in het revalidatiecentrum die jaarlijks twee keer de families thuis bezoekt. Bij huisbezoeken kijken ze bv. naar of er een goede plek is om te spelen en om naar buiten te gaan, en welke problemen er nog meer spelen (bv overbelasting van de ouders door zorg of werk, armoede) en wat deze ouders zou helpen. Ze zoeken dan steun, bv. Iemand die af en toe op het kind kan passen zodat ouders iets meer rust hebben.
Liming werkt ook aan bewustzijn van de situatie van kinderen met een handicap in de naburige gemeenschap, met name door veel met de kinderen op pad te gaan, en door crowdfunding.

De vaardigheden van de kinderen gaan door de individuele en professionele aanpak vooruit. Een mooi resultaat is dat na de start van het kinderrevalidatieprogramma in 2006 het aantal te-vondeling-leggingen met 30% is gedaald. Op individueel niveau worden jaarlijks grote stappen gemaakt, in bv. zelf aankleden, zindelijkheid, lopen en communiceren. Ook konden afgelopen jaar zes kinderen overstappen op leerboeken van het reguliere basisonderwijs.

Wereldkinderen werkt samen met Stichting Kinderwelzijn China (https://kwchina.nl) , opgericht door Nederlandse ouders die een kind uit China adopteerden.
Het project wordt momenteel ondersteund tot en met medio 2020.

chinaprojectwebsitejun2018