Wie zijn wij

websiteheadermeisjesdef

Statutaire naam

Wereldkinderen, Vereniging voor Kinderwelzijn. Klik hier voor de statuten

Belangrijkste aandachtsgebieden

Adoptie en Projecten

Actief in

Afrika, AziŽ en Latijns-Amerika

Draagvlak

3.275 leden, 1.672 vaste donateurs, 114 vrijwilligers (per 1 januari 2017)

Raad van Toezicht

mevrouw A.M. Feenstra, voorzitter en portefeuille projecten (nevenfuncties)
De heer C. Hendriks, portefeuille financiŽn(nevenfuncties)
De heer M. van Muiswinkel, portefeuille juridische zaken
Mevrouw V. de Witte, portefeuille Public Affairs(nevenfuncties)
De heer H. de Boer, portefeuille Communicatie & Fondsenwerving(nevenfuncties)   

Directie en medewerkers

Directeur Jeroen Jansen per 15 oktober 2018

Op 1 januari 2018 werken op het hoofdkantoor van Wereldkinderen 11 medewerkers

Gedragscodes en richtlijnen

Wereldkinderen onderschrijft bepaalde gedragscodes en richtlijnen en handelt daarnaar. De belangrijkste staan hier beschreven.
- Kwaliteitskader Vergunninghouders
- Child Protection Policy (in ontwikkeling)
- Verantwoordingsverklaring Raad van Toezicht
- Bestuursreglement
- ISO certificering
- Geheimhoudingsverklaring medewerkers
- Geheimhoudingsverklaring Vrijwilligers
- Privacyreglement
- Beleid tegen (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie
- Gedragscode medewerkers

Overhead

Wereldkinderen heeft het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving voor goede doelen. Dit houdt in dat wij niet meer dan 25% aan fondsenwerving mogen besteden. Wereldkinderen besteedde in 2015 25% aan eigen fondsenwerving. Ons streven is om dit in de toekomst te verlagen.

Beloning

Directeur
Het salaris van de directeur wordt berekend volgens de Adviesregeling Beloning directeuren van goede doelen van de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen en conform de CAO voor de sector Zorg en Welzijn.
Lees hier verder

Tarief successierechten

Volledige vrijstelling

Opgericht

1971

Rekeningnummers

Contributie: NL44RABO0152659900
Adoptie: NL46RABO0152654917
Sponsorbijdrage: NL33RABO0152657770
Acties: NL23RABO0152658823

Kamer van Koophandel

De Vereniging Wereldkinderen is ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40531344.

RSIN-nummer van de vereniging Wereldkinderen: 805639287