Nieuws

websiteheaderhanden

Orkaan Matthew

9 oktober 2016

Het wordt steeds duidelijker welke schade de orkaan Matthew, die op 4 oktober over Hati heen raasde, heeft aangericht. Er zijn al honderden mensen in de kustgebieden omgekomen en een veel groter aantal mensen is hun huis en hun bezit kwijt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers zal oplopen. Wereldkinderen steunt een project in Port au Prince, La Maison L'Arc en Ciel, voor kwetsbare kinderen uit de sloppenwijken van de stad.
De kinderen en medewerkers van dit project maken het, naar omstandigheden, goed. Doordat de medewerkers van het project op de hoogte waren van de storm hebben ze vooraf maatregelen kunnen treffen. Helaas zijn vele faciliteiten alsnog beschadigd.
Wereldkinderen en onze achterban onderhouden van oudsher warme contacten met het land. Wij maken ons bezorgd over de draagkracht van de bevolking om weer een ramp als deze het hoofd te moeten bieden. Zodra wij verder nieuws hebben over dit onderwerp, zullen we dit via onze website communiceren.