Nieuws

websiteheaderhanden

ADOC genoodzaakt te stoppen

9 november 2016

Het bestuur van de Stichting ADOC heeft tot zijn grote spijt moeten vaststellen dat ADOC in de huidige vorm niet meer levensvatbaar is en heeft daarom besloten per 31 december dit jaar de Stichting ADOC te ontbinden.

Sinds 2000 is het ADOC met steun van donateurs actief als kenniscentrum adoptie en pleegzorg. In de achterliggende jaren hebben wij een database kunnen bijhouden met actuele adoptie-en pleegzorgliteratuur. Ook heeft ADOC een aantal grote en kleinere projecten kunnen realiseren. Met het Brugproject (meta-analyses naar adoptie), maar ook het onderzoek naar volwassen Nederlands geadopteerden, het onderzoek naar een matchingsmethodiek voor gezinshuizen en pleeggezinnen en het onderzoek naar Special needs adopties uit Taiwan heeft ADOC een brug kunnen slaan tussen wetenschap en praktijk. ADOC heeft ook recent zijn naam meer internationaal kunnen vestigen met het tevredenheidsonderzoek onder volwassen geadopteerden voor de EurAdopt conferentie dit jaar. Hoewel dit een indrukwekkende hoeveelheid projecten is, blijkt het steeds moeilijker om structurele financiering te krijgen. De donaties alleen zijn niet voldoende om basistaken van ADOC te blijven uitvoeren. Bovendien is de toegankelijkheid van wetenschappelijke studies door het internet veranderd. In een volledig ‘open source’ cultuur zijn op termijn artikelen direct toegankelijk. Een database bijhouden, een van ADOC’s hoofdtaken, is daarmee niet meer van deze tijd.
Het aantal interlandelijke adopties loopt terug en in een kleiner veld neemt ook het aantal potentiële projectfinanciers af. Bovendien is pleegzorg en onderzoek naar pleegzorg ondergebracht bij het Nederlands Jeugd Instituut, waardoor voor ADOC op dit vlak geen structurele subsidies te werven zijn.