Nieuws

websiteheaderhanden

Reactie rapport RSJ samenwerkende vergunninghouders en SAV

18 november 2016

De vijf samenwerkende vergunninghouders hebben samen met Stichting Adoptievoorzieningen een reactie gestuurd aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het rapport van de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ).

Deze kunt u hier lezen.