Versterking pleeggezinnen


€ 10.000

Steun onze projecten

Locatie

Diébougou

Pleegzorg bevorderen

Het stadje Diébougou ligt in een afgelegen gebied in het zuidwesten van Burkina Faso. In dit gebied is opvang van weeskinderen niet of nauwelijks geregeld. Het project zet zich in om pleegzorg in deze regio te bevorderen. Het kindertehuis Giuseppe e Margherita Coletta-Diébougou vangt baby’s en zuigelingen (0-3 jaar) op die te vondeling zijn gelegd of die geen moeder meer hebben, en biedt hen verzorging en bescherming zolang er geen andere alternatieve zorg beschikbaar is. 

Nieuwe gezinnen

Het tehuis identificeert en traint pleeggezinnen in Burkina Faso, met name in de buurt van Diébougou om de kinderen op te nemen, zodat het verblijf van deze kwetsbare kinderen in het kindertehuis tot een tijdelijke oplossing beperkt blijft. 

In 2017 zijn 13 pleeggezinnen ondersteund en getraind, 6 nieuw geïdentificeerde pleeggezinnen en 7 waarmee in 2016 is begonnen. Hier wonen nu 15 pleegkinderen. In 2018 worden 15 nieuwe pleeggezinnen getraind en begeleid. Naar verwachting gaan zij minstens 15 pleegkinderen in hun gezinnen opnemen. 

Wereldkinderen steunt dit project voorlopig tot eind 2018.