Steun ons!

Kinderen met een beperking


€ 20.000 tot en met 2020

Steun onze projecten

Locatie

Noord oost van Xingtai City, grenzend aan Shijiazhuang

Vaardigheden leren

Onze partner Liming Family Rehabilitation Centre heeft een school met 47 kinderen van 6-14 jaar met fysieke en verstandelijke beperkingen, die niet op openbare scholen worden toegelaten.

Zij leren vaardigheden om zelfredzamer te worden. Zoals aankleden, zelf eten en meedoen tijdens een uitje en krijgen onderwijs op maat: taal, Engels, rekenen. Kinderen komen uit arme families. Op deze manier kunnen zij thuis blijven wonen, en blijven daardoor ook beter sociaal geïntegreerd.

Training en hulp voor ouders

De vaardigheden van de kinderen gaan langzaam maar zeker vooruit. Ouders worden betrokken in de training van de kinderen. Zo is er iedere week een training voor de ouders, bijvoorbeeld over zelf fysio-oefeningen met hun kind doen en communiceren.

Ook is er een sociaal werker in het revalidatiecentrum die jaarlijks twee keer de families thuis bezoekt. Bij huisbezoeken kijken ze bijvoorbeeld naar of er een goede plek is om te spelen en om naar buiten te gaan, welke problemen er nog meer spelen, zoals overbelasting van de ouders door zorg of werk of armoede. En wat deze ouders zou helpen. Ze zoeken dan steun, bijvoorbeeld iemand die af en toe op het kind kan passen, zodat ouders iets meer rust hebben.

Minder vondelingen

Onze partner Liming Family Rehabilitation Centre werkt ook aan bewustzijn van de situatie van kinderen met een handicap in de naburige gemeenschap, met name door veel met de kinderen op pad te gaan, en door crowdfunding. mooi resultaat is dat na de start van het kinderrevalidatieprogramma in 2006 het aantal te-vondeling-leggingen met 30% is gedaald. Op individueel niveau worden jaarlijks grote stappen gemaakt, in zelf aankleden, zindelijkheid, lopen en communiceren. Ook konden afgelopen jaar zes kinderen overstappen op leerboeken van het reguliere basisonderwijs.

Wereldkinderen werkt samen met Stichting Kinderwelzijn China, opgericht door Nederlandse ouders die een kind uit China adopteerden. 

 

Het project wordt ondersteund tot en met medio 2020.

Zhang Wenbo is 7 jaar oud en intelligent. Door een hersenverlamming kan hij alleen in een rolstoel zitten. Thuis heeft zijn moeder hem cijfers geleerd. Dit semester kwam hij op de school voor speciaal onderwijs in Liming en binnen de kortste keren heeft hij het lagere school niveau rekenen bereikt. Hij stort zich nu ook op taal en leest met Pinying. Hij houdt van tekenen, is creatief en vrienden met iedereen in de klas. Zijn moeder zegt dat hij blij is sinds hij naar school gaat. En als het aan Zhang Wenbo ligt wordt hij schilder!