Steun ons!

Moeders en meisjes sterker maken


Project afgerond in 2019

Steun onze projecten

Locatie

Addis Abeba

Zelfhulpgroepen

Dit project, dat we tot en met 2019 ondersteunden, richtte zich op twee arme gemeentes in de hoofdstad Addis Abeba. Schooluitval, gedwongen kinderarbeid, prostitutie, slechte woonomstandigheden dragen allemaal bij aan een risicovolle leefomgeving voor kinderen. 

 

De zelfhulpgroepen van partnerorganisatie Organization for Prevention Rehabilitation and Integration of Female Street Children (OPRIFS) zijn gericht op sociaal-economische ondersteuning (collectief sparen en lenen) en ouderschapsondersteuning (waaronder training in opvoedingsvaardigheden).

Training en schoolmateriaal

 

In de afgelopen 3 jaar kon met uw hulp veel gebeuren om de leefomstandigheden van de meest kwetsbare kinderen te verbeteren.

Drie zelfhulpgroepen met 45 leden en100 ouders die niet lid waren van een zelfhulpgroep kregen hulp en begeleiding. Daarmee verbeterden de leefomstandigheden van 200 kinderen.

De kinderen kregen ondersteuning in de vorm van schoolmaterialen, ontvingen schooluniformen en kregen trainingen in bv. omgaan met problemen en het opbouwen van positieve relaties.  

45 moeders werkten samen in een zogenoemde zelfhulpgroep. Deze vrouwen, die meestal rondkomen door handeltjes op straat, kregen diverse trainingen, o.a. in rekenen en boekhouding, en hoe je koopwaar aantrekkelijker presenteert. Hun inkomen steeg met gemiddeld 50% en ze geven aan zich zelfverzekerder te voelen en beter met hun kinderen te communiceren. “We hebben, door samen te werken en samen te sparen, geleerd om zelf actie te ondernemen, en niet afhankelijk te zijn van anderen”, aldus een van de moeders. Deze vrouwen kregen ook begeleiding om overheidssteun te krijgen om hun armoede te verlichten. Ook kregen zij kosteloos een plek op de markt om hun waren te verkopen. Ook daardoor kon meer geld besteed worden aan het gezin. Geen enkel kind uit deze gezinnen is uitgevallen op school en onze partnerorganisatie ziet de relaties binnen gezinnen verbeteren.

 

Omdat Wereldkinderen zich nu focust op een beperkter aantal landen om onze efficiëntie te vergroten, hebben we medio 2019 afscheid genomen van deze partnerorganisatie. Met andere fondsen zullen zij hun werk blijven voortzetten.

 

 

"OPRIFS geeft me de kracht om te denken wat ongelooflijk is. Kijk nu naar mij, met mijn eigen winkel. Ik kan een model zijn voor mijn kind en voor vrouwen die verschillende moeilijke situaties hebben doorgemaakt."

Injera
Injera

Almaz doet goede zaken

Almaz uit Addis Abeba heeft een bedrijf dat ‘injera’ verkoopt, eten gemaakt van het teffe-gewas. De zaken gaan goed, ze heeft haar huis gerenoveerd en kan goed voor haar twee kinderen zorgen. Dat was voorheen wel anders. Gedwongen door armoede kwam Almaz vanaf haar 15e in de prostitutie terecht. Na jaren besloot ze, geïnspireerd door een vriendin met dezelfde achtergrond en een vrouw die via partnerorganisatie OPRIFS haar bedrijf goed op poten had gezet, haar leven een andere wending te geven. Ze kwam ook bij OPRIFS terecht, kreeg steun van een zelfhulpgroep en volgde diverse trainingen, zowel zakelijke als gericht op de opvoeding. Ze is blij met hun steun en die van Wereldkinderen. "Mijn leven zou zonder jouw steun niet zo zijn geweest.”