Steun ons!

Aankomstbezoekje

Aankomstbezoekje

Aankomstvrijwilligers staan klaar om uw gezin te bezoeken als een kind bij u is geplaatst. Dit aankomstbezoekje maakt deel uit van de adoptieprocedure van Wereldkinderen. U wordt binnen een half jaar na aankomst benaderd voor een afspraak. 

U krijgt bezoek van een of twee personen die zelf ook via Wereldkinderen hebben geadopteerd.

 

Waarom een aankomstbezoekje?

Het aankomstbezoekje is er om uw kind(eren) welkom te heten en u wegwijs te maken binnen de vereniging. Wereldkinderen vindt dat u ook ná de adoptie recht hebt op steun en informatie.

 

Wat kunt u verwachten?

Tijdens het bezoekje kunt u vragen stellen en (verder) kennismaken met de vrijwilligers in de regio. Vaak wordt er gesproken over uw ervaringen tijdens uw reis en de eerste periode na thuiskomst. Natuurlijk kunt u zelf aangeven waar u het over wilt hebben, de vrijwilligers denken graag mee.  Dit meedenken gebeurt vanuit een gedeelde adoptie-ervaring. Het bezoekje is niet bedoeld om ´na te gaan´ of het wel goed gaat in uw gezin. Ook geven de vrijwilligers van Wereldkinderen géén begeleiding of professioneel advies. Wel kunnen zij vertellen waar u informatie hierover kunt vinden.

 

Wat gebeurt er met persoonlijke informatie?

Vrijwilligers hebben geheimhoudingsplicht en gaan vertrouwelijk met uw privacy om. Wel geven de vrijwilligers aan het landelijk bureau door of er een bezoek is geweest. Dit is vanwege afspraken met onze contactpersonen in het buitenland. Het aankomstbezoekje wordt ook vanuit het buitenland als belangrijk onderdeel van de procedure gezien. Vanuit een aantal landen wordt zelfs vereist te rapporteren bij welk gezin een aankomstbezoek is geweest. De inhoudelijke informatie over uw kind geeft u hierbij zelf, namelijk via de follow-up rapportage.

 

Meer over het vrijwilligersnetwerk.