Steun ons!

Effectief pleegzorgsysteem


€ 45.000 tot en met 2022

Steun dit project

Locatie

Manila, Filippijnen

Pleeggezinnen werven en trainen

Kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen, komen in Manila helaas vaak in grootschalige opvanghuizen terecht. Opgroeien in een gezinssituatie is vrijwel altijd beter voor de ontwikkeling van kinderen. En het is ook kostenefficiënter.

 

Onze Filippijnse partnerorganisatie Stichting Kaisahang Buhay geeft met dit project de pleegzorg een impuls. Op dit moment ondersteunen zij 37 pleeggezinnen en in de komende drie jaar willen zij jaarlijks 16 nieuwe gezinnen selecteren en trainen. In totaal gaat het dus om 48 gezinnen.

 

Een thuis voor 100 kinderen

Daardoor zullen ongeveer 100 kinderen voor korte of langere tijd een thuis krijgen, totdat zij met begeleiding terug kunnen naar familie of een andere definitieve plek.

Wereldkinderen ondersteunt hen onder andere met een bijdrage aan de salarissen voor de maatschappelijk werkers die de pleeggezinnen selecteren, trainen en begeleiden en bij het ontwikkelen van materialen om pleeggezinnen te werven.

Sinds de eerste helft van 2019 zijn belangrijke stappen gezet. In juni bijvoorbeeld zijn alle beschikbare pleegzorgdocumenten en materialen beoordeeld. Ze zijn aangevuld met input  van in pleegzorg gespecialiseerde maatschappelijk werkers en hun toezichthouders. Ook was er een groepsdiscussie met tien ervaren pleegouders. In december werd een creatieve workshop georganiseerd, waaraan tien pleegkinderen en hun pleegouders deelnamen. Ook zij deelden hun ervaringen en ideeën over verbeterpunten. Op deze manier heeft KBF meer inzicht in de sterke en zwakke punten van de huidige pleegzorg, het te ontwikkelen communicatieplan en de te gebruiken materialen.

Op dit moment wordt alle verkregen informatie verzameld in een standaard trainingshandleiding voor de maatschappelijk werkers, toezichthouders en pleegouders.