Steun ons!

Filippijnen

Adopteren uit Filipijnen

UPDATE: Wereldkinderen neemt momenteel geen nieuwe aanvragen meer voor de Filippijnen aan. Vanuit de Filippijnen is het bericht gekomen dat zij tijdelijk geen nieuwe aanvragen meer aannemen omdat er nog genoeg aspirant adoptief ouders op hun wachtlijst staan en meer kinderen nu binnen de Filippijnen geadopteerd kunnen worden. U kunt zich voor dit land niet inschrijven bij Wereldkinderen tot nader bericht.

Wereldkinderen bemiddelt al ruim 40 jaar voor kinderen uit de Filipijnen. In onderstaande tabel kunt u zien hoeveel kinderen er vanuit de Filippijnen in de afgelopen jaren naar Nederland zijn gekomen:

 

Filippijnen

2017

11

2018

9

2019

6

2020

4

2021

4

2022

2

2023

0

Achtergrond

De kinderen die in aanmerking komen voor buitenlandse adoptie variëren in leeftijd van 1,5 tot 6 jaar. De kinderen hebben vrijwel allemaal een zwaar belaste ontstaansgeschiedenis. Vondelingen komen ook voor. Ook hebben de kinderen vrijwel altijd huidproblemen en / of luchtwegproblemen. De kinderen worden vrij snel na de geboorte opgenomen in een kindertehuis of pleeggezin waar ze liefdevol opgevangen worden.

Voorwaarden

Alle aanvragen worden vanuit de kinderen beoordeeld. Prioriteit wordt dus gegeven aan de specifieke behoeftes en de rechten van de kinderen.

 

Om uit de Filipijnen te adopteren moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:  

 • U bent in het bezit van een geldige beginseltoestemming
 • U bent drie jaar gehuwd of minimaal 1 jaar gehuwd en aantoonbaar langer samenwonend
 • U heeft toestemming en staat open voor een kind tot minimaal 48 maanden
 • Is er al een kind in uw gezin, dan kunt u pas een procedure starten wanneer het jongste kind minimaal 4,5 jaar is. U kunt wel al eerder inschrijven bij Wereldkinderen en op de algemene wachtlijst geplaatst worden. 
 • U heeft toestemming en staat open voor een kind met een zwaar belaste ontstaansgeschiedenis
 • U bent niet vaker dan twee keer gescheiden
 • U heeft minimaal een middelbare schooldiploma
 • Uw minimale jaarinkomen is US $40,000
 • U bent beiden minimaal 27 jaar, het leeftijdsverschil tussen het kind en de adoptiemoeder is maximaal 45 jaar
 • U kunt tot 3,5 weken op de Filippijnen verblijven
 • U bent beiden minimaal vijf jaar praktiserend gelovig. Dit moet aangetoond kunnen worden door middel van een verklaring van de kerk
 • U schrijft een brief over uw geloof en geloofsbeleving
 • U bent beiden gezond
 • U heeft geen van de volgende medische aandoeningen (gehad): diabetes mellitus, kanker, niertransplantatie of andere orgaantransplantaties (hart, longen, lever), pacemaker, hartinfarct, spieraandoeningen, beroerte, MS, auto-immuun ziekte, volledig blind, volledig doof, rolstoel gebonden, Hepatitis C.
 • U heeft geen van de volgende psychische aandoeningen (gehad): psychische stoornissen, stemmingswisselingen, depressies, depressiviteit, fobieën, eetstoornissen en verslavingen
 • U heeft geen obesitas, en de BMI is niet hoger dan 35
 • Als u ongewenst kinderloos bent, is de reden hiervan in jullie gezinsrapport omschreven
 • U heeft een goede relatie met wederzijdse ouders
 • U bent beiden bereid een psychologische test te ondergaan
 • Als u wilt dat het kind wordt getest op HIV dient u hiertoe een verzoek in te dienen( na het voorstel)
 • Als er al een kind in uw gezin aanwezig is, heeft u hier minimaal twee jaar voor gezorgd, voordat uw nieuwe aanvraag naar de Filippijnen gestuurd kan worden

   

Samenwerking

Op de Filippijnen besluit de Department of Social Welfare and Development (DSWD) of een kind vrij wordt verklaard voor adoptie. Dit is te vergelijken met de Nederlandse Kinderbescherming. Zij kijken naar de rechten van het kind en onderzoeken of het kind teruggeplaatst kan worden bij de biologische familie. Zo niet dan zoekt de DSWD naar een gezin op de Filippijnen. Als er geen Filippijns gezin is dat voor het kind kan zorgen stuurt de DSWD het dossier van het kind naar de National Authority for Child Care (NACC). Daar liggen ook alle dossiers van buitenlandse echtparen die uit de Filippijnen willen adopteren, waarna een machtiging kan plaatsvinden.

Wereldkinderen werkt samen met de Kaisahang Buhay Foundation (de KBF). Deze organisatie begeleidt adoptiefamilies die op de Filippijnen zijn. Ook zorgen zij ervoor dat alle officiële documenten van het adoptiekind in orde worden gemaakt en vertegenwoordigen zij de Nederlandse echtparen tijdens de matchingsbijeenkomsten.

De kinderen verblijven tot aan de adoptie in een tehuis of in een pleeggezin verspreid over de Filippijnen. In totaal zijn er 55 organisaties die kinderen opvangen waaronder staatstehuizen (van de DSWD) en particuliere tehuizen. De tehuizen verschillen van grootte en zorgaanbod. De meeste tehuizen liggen rondom en in Manilla.Procedure

Na intake maakt u de documenten voor de adoptieprocedure in de Filippijnen in orde. Deze worden vervolgens ter goedkeuring ingediend bij de NACC in Manila. Dit neemt gemiddeld drie maanden in beslag. De match die gemaakt wordt, door de Board van NACC in de Filippijnen, volgt later. De gemiddelde  wachttijd tot aan voorstel is drie jaar( gerekend vanaf het moment dat de documenten naar de Filippijnen zijn verzonden) Ongeveer drie tot zes maanden na het voorstel kunt u naar de Filippijnen reizen om uw  kind op te halen. In deze periode vindt het afreisgesprek plaats. De KBF regelt alles met betrekking tot de adoptie van uw kind en zorgt voor begeleiding tijdens uw verblijf in Manilla. U verblijft ongeveer drie weken op de Filippijnen.
De kinderen uit de Filippijnen reizen met een Filippijns paspoort naar Nederland.
Bij thuiskomst wordt u geïnformeerd over de follow-up verplichtingen. De definitieve adoptietoewijzing door de Filippijnse autoriteiten vindt plaats nadat driemaal is gerapporteerd over de aanpassing en ontwikkeling van het kind in uw gezin. Daarna kan er adoptie naar Nederlands recht plaatsvinden.