Steun ons!

Terug naar familie: crisispleegzorg


€ 40.000 tot en met 2021

Steun dit project

Locatie

Zuid-Afrika, Ugu-district

Training 24 ouders

 

In Zuid-Afrika leven helaas nog veel kinderen in grootschalige opvanghuizen. De schattingen lopen uiteen van 13.000 tot 21.000 kinderen. Ondanks goede wetgeving over kinderbescherming, die het belang van opvang in een gezinssituatie erkent, komen veel kinderen in crisissituaties toch in opvanghuizen terecht.

 

Onze partnerorganisatie Give a Child a Family heeft veel expertise en ervaring in het voorkómen dat kinderen uit huis worden geplaatst en in het opzetten van pleegzorg. Wat nog mist is crisispleegzorg: pleeggezinnen die per direct beschikbaar zijn om kinderen die niet thuis kunnen wonen, acuut op te vangen.

 

 

Werken met de overheid

 

Give a Child a Family werkt samen met de verschillende kinderbeschermingsagentschappen en pleeggezinnen om een sterk en betrouwbaar pleegzorgsysteem te ontwikkelen.

Tegelijk wordt met de lokale overheid in het Ugu District gewerkt aan meer kennis over het belang van opgroeien in een gezinssituatie en het vrijmaken van financiële middelen en capaciteit bij de overheid om kinderen in gezinnen te plaatsen in plaats van in opvanghuizen.

Opvang in gezinnen is niet alleen veel goedkoper, maar ook veel beter voor de ontwikkeling van het kind.

 

Voortgang


Als gevolg van de Covid-19 pandemie heeft dit project helaas vertraging opgelopen. De samenwerking met het Department of Social Development is helemaal stil komen liggen. De Zuid-Afrikaanse overheid richt zich alleen op Covid-19 gerelateerde activiteiten en pleegzorg heeft helaas geen enkele prioriteit

Groepsbijeenkomsten voor werving en training van (potentiële) crisispleegouders mochten sinds maart door de strenge maatregelen niet doorgaan. Ook de selectieprocedure van de reeds geselecteerde pleegouders ligt stil omdat de overheid de benodigde verklaringen van goed gedrag niet meer afgeeft. Wel is de inventarisatie van alle diensten klaar en vinden op individueel niveau telefonisch gesprekken plaats met zowel pleegouders als relevante stakeholders. 

Het personeel is ingezet voor noodhulp aan kwetsbare gezinnen, waarbij ruim 4.000 volwassen en kinderen cheques om voedsel te kunnen kopen opvangen.  

Op dit moment versoepelen de lockdown maatregelen in Zuid-Afrika, maar hoe de exacte situatie er in de komende maanden uit gaat zien specifiek voor dit project, is niet duidelijk.

 

Resultaten

 

In 2020 heeft Wereldkinderen het pleegzorgsysteem in het Ugu-district versterkt op 3 manieren:

  • door het plaatsen van kinderen in (tijdelijke) crisispleegzorg gezinnen. Lees de verhalen over baby Grace en kleine Mark
  • het verkrijgen van officiële (door de overheid uitgegeven) erkenningen voor 8 nieuwe crisispleegzorggezinnen
  • maatschappelijk werkers staan meer open voor het inzetten van crisispleegzorggezinnen als alternatief voor kindertehuizen