Steun ons!

Terug naar familie: crisispleegzorg


€ 40.000 tot en met 2020

Steun onze projecten

Locatie

Zuid-Afrika, Ugu-district

Training 24 ouders

 

In Zuid-Afrika leven helaas nog veel kinderen in grootschalige opvanghuizen. De schattingen lopen uiteen van 13.000 tot 21.000 kinderen. Ondanks goede wetgeving over kinderbescherming, die het belang van opvang in een gezinssituatie erkent, komen veel kinderen in crisissituaties toch in opvanghuizen terecht.

 

Onze partnerorganisatie Give a Child a Family heeft veel expertise en ervaring in het voorkómen dat kinderen uit huis worden geplaatst en in het opzetten van pleegzorg. Wat nog mist is crisispleegzorg: pleeggezinnen die per direct beschikbaar zijn om kinderen die niet thuis kunnen wonen, acuut op te vangen.

 

 

Werken met de overheid

 

Give a Child a Family gaat in de periode 2019-2020 een groep van 24 ouders selecteren en trainen die deze kinderen, vooral baby’s en peuters, direct op kunnen vangen in hun gezinnen. Zij zullen in de komende 2 jaar minimaal 48 kinderen een thuis kunnen geven, voor zolang dit nodig is.

 

Tegelijk wordt met de lokale overheid in het Ugu District gewerkt aan meer kennis over het belang van opgroeien in een gezinssituatie en het vrijmaken van financiële middelen en capaciteit bij de overheid om kinderen in gezinnen te plaatsen in plaats van in opvanghuizen.

Opvang in gezinnen is niet alleen veel goedkoper, maar ook veel beter voor de ontwikkeling van het kind.

 

De ervaringen die door dit pilot project worden opgedaan, verspreidt Give a Child a Family onder overheden en opvanghuizen in het district.

Bekijk hieronder een prachtig Engelstalig filmpje over het werk van partnerorganisatie Give a child a family.

"Every child needs one adult that is crazy about them."