Steun ons!

Versterking pleeggezinnen


€ 10.000 tot en met 2019

Steun onze projecten

Locatie

Diébougou

Pleegzorg bevorderen

Het stadje Diébougou ligt in een afgelegen gebied in het zuidwesten van Burkina Faso. In dit gebied is opvang van weeskinderen niet of nauwelijks geregeld. Het project zet zich in om pleegzorg in deze regio te bevorderen. Het kindertehuis Giuseppe e Margherita Coletta-Diébougou vangt baby’s en zuigelingen (0-3 jaar) op die te vondeling zijn gelegd of die geen moeder meer hebben, en biedt hen verzorging en bescherming zolang er geen andere alternatieve zorg beschikbaar is. 

Nieuwe gezinnen

Het tehuis identificeert en traint pleeggezinnen in Burkina Faso, met name in de buurt van Diébougou om de kinderen op te nemen, zodat het verblijf van deze kwetsbare kinderen in het kindertehuis tot een tijdelijke oplossing beperkt blijft. 

In 2018 zijn 15 nieuwe pleeggezinnen getraind en begeleid. Zij hebben tot nu toe 17 pleegkinderen in hun gezinnen opgenomen.