Steun ons!

Visie Wereldkinderen

Visie Wereldkinderen

 

Ieder kind heeft recht op een liefdevolle jeugd. Kinderen moeten kunnen opgroeien in de beschermende omgeving van een gezin of familie. Voor veel kinderen is dit recht niet vanzelfsprekend. Wereldkinderen komt op voor de rechten en het welzijn van kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden.

 

We werken samen met lokale organisaties die voorkomen dat kinderen op straat of in een tehuis komen. Als opgroeien binnen de eigen familie niet mogelijk is, zien wij een lokaal gezin als een goed alternatief. Is dat niet haalbaar dan bemiddelen we bij interlandelijke adoptie.

"Ieder kind verdient een thuis!"