Steun ons!

Opvragen adoptiedossier

Opvragen dossier

Het is mogelijk voor adoptieouders en geadopteerden een kopie van uw adoptiedossier op te vragen. We noemen dit een afschrift.

Geadopteerden krijgen een afschrift van hun adoptiedossier (het kindgedeelte van het dossier) zonder de documenten, die volgens de wet- en regelgeving alleen toegankelijk zijn voor of met toestemming van de adoptiefouders (het oudergedeelte van het dossier).

 • kopie van een geldig legitimatiebewijs van adoptieouders of geadopteerde
 • uw oorspronkelijke naam, uit welk land u bent geadopteerd en wanneer
 • de achternamen van uw adoptievader en adoptiemoeder (meisjesnaam)
 • uw naam en de adresgegevens waar we de kopieën naartoe kunnen sturen
13.000 dossiers in veilige handen
13.000 dossiers in veilige handen

Wilt u een adoptiedossier aanvragen? Dan kunt u deze gegevens per e-mail sturen naar: info@wereldkinderen.nl, onder vermelding van 'opvragen dossier uit het archief'. U ontvangt dan een bevestiging met verdere informatie. Na ontvangst van uw e-mail vragen wij uw dossier op uit het externe archief en ontvangt u de kopieën. Bovenstaande procedure kan soms wat tijd vergen voordat wij uw dossier ontvangen en een afschrift kunnen maken, we vragen daarvoor om uw begrip. 

Wat hebben wij nodig?

Van u als adoptieouder hebben wij het volgende nodig voor het verstrekken van een afschrift:

 • kopie van een geldig legitimatiebewijs
 • de oorspronkelijke naam van de geadopteerde(n), land van herkomst en jaar van de adoptie(s)
 • de achternamen van de adoptievader en adoptiemoeder (meisjesnaam)
 • uw naam en de adresgegevens waar we het afschrift naartoe kunnen sturen

 

Van u als geadopteerde hebben wij het volgende nodig voor het verstrekken van een afschrift:

 • kopie van een geldig legitimatiebewijs
 • uw oorspronkelijke naam, uit welk land u bent geadopteerd en wanneer
 • de achternamen van uw adoptievader en adoptiemoeder (meisjesnaam)
 • uw naam en de adresgegevens waar we het afschrift naartoe kunnen sturen.

Indien u als geadopteerde een afschrift wilt ontvangen van het volledige dossier, inclusief het oudergedeelte, dan hebben wij, naast de hiervoor genoemde gegevens van u als geadopteerde en van de adoptieouder(s), ook een hand geschreven verklaring van de adoptieouder(s) nodig, waarin de adoptieouder(s) aangeeft (aangeven) dat zij uw adoptieouder(s) is (zijn) en u toestemming geeft (geven) voor het verstrekken van het oudergedeelte van het dossier, vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de adoptieouder(s).

Opvragen adoptiedossier bij overleden adoptieouders

Als de adoptieouders zijn overleden, is het mogelijk om een afschrift van het volledige dossier aan te vragen als daar zwaarwegende redenen voor zijn. U moet bij uw aanvraag, naast de gegevens van u als geadopteerde en van de adoptieouder(s), een geldig document sturen, waaruit de familierechtelijke betrekkingen tussen u en de adoptieouders blijken, voorts een overlijdensakte van de beide adoptieouders en de hieronder genoemde verklaring.
Deze verklaring sturen wij u op uw verzoek toe.

 

Met het terugsturen van de door u ondertekende verklaring tezamen met de benodigde documenten verklaart u dat:

 • u geen beschikking heeft over het oudergedeelte van het adoptiedossier
 • er geen testament of codicil is, waarin tot inzage in danwel afgifte van de aan de adoptie gerelateerde documenten is beschikt
 • wat de zwaarwegende reden(en) voor afgifte van het oudergedeelte van het adoptiedossier is (zijn).

Wilt u een afschrift aanvragen? Dan kunt u deze gegevens per e-mail sturen naar: info@wereldkinderen.nl, onder vermelding van 'opvragen dossier uit het archief'. U ontvangt dan een bevestiging met verdere informatie. Na ontvangst van uw e-mail vragen wij uw dossier op uit het externe archief en ontvangt u het afschrift. Bovenstaande procedure kan soms wat tijd vergen voordat wij uw dossier ontvangen en een afschrift kunnen maken. We vragen daarvoor uw begrip.