Steun ons!

Het is mogelijk voor adoptieouders en geadopteerden een kopie van uw adoptiedossier op te vragen. We noemen dit een afschrift.

Geadopteerden krijgen een afschrift van hun adoptiedossier (het kindgedeelte van het dossier) zonder de documenten, die volgens de wet- en regelgeving alleen toegankelijk zijn voor of met toestemming van de adoptiefouders (het oudergedeelte van het dossier).

 • kopie van een geldig legitimatiebewijs van adoptieouders of geadopteerde
 • uw oorspronkelijke naam, uit welk land u bent geadopteerd en wanneer
 • de achternamen van uw adoptievader en adoptiemoeder (meisjesnaam)
 • uw naam en de adresgegevens waar we de kopieën naartoe kunnen sturen
13.000 dossiers in veilige handen
13.000 dossiers in veilige handen

Wilt u een adoptiedossier aanvragen? Dan kunt u deze gegevens per e-mail sturen naar: info@wereldkinderen.nl, onder vermelding van 'opvragen dossier uit het archief'. U ontvangt dan een bevestiging met verdere informatie. Na ontvangst van uw e-mail vragen wij uw dossier op uit het externe archief en ontvangt u de kopieën. Bovenstaande procedure kan soms wat tijd vergen voordat wij uw dossier ontvangen en een afschrift kunnen maken, we vragen daarvoor om uw begrip. 

Van u als adoptieouder hebben wij het volgende nodig voor het verstrekken van een afschrift:

 • kopie van een geldig legitimatiebewijs
 • de oorspronkelijke naam van de geadopteerde(n), land van herkomst en jaar van de adoptie(s)
 • de achternamen van de adoptievader en adoptiemoeder (meisjesnaam)
 • uw naam en de adresgegevens waar we het afschrift naartoe kunnen sturen

 

Van u als geadopteerde hebben wij het volgende nodig voor het verstrekken van een afschrift:

 • kopie van een geldig legitimatiebewijs
 • uw oorspronkelijke naam, uit welk land u bent geadopteerd en wanneer
 • de achternamen van uw adoptievader en adoptiemoeder (meisjesnaam)
 • uw naam en de adresgegevens waar we het afschrift naartoe kunnen sturen.

Indien u als geadopteerde een afschrift wilt ontvangen van het volledige dossier, inclusief het oudergedeelte, dan hebben wij, naast de hiervoor genoemde gegevens van u als geadopteerde en van de adoptieouder(s), ook een hand geschreven verklaring van de adoptieouder(s) nodig, waarin de adoptieouder(s) aangeeft (aangeven) dat zij uw adoptieouder(s) is (zijn) en u toestemming geeft (geven) voor het verstrekken van het oudergedeelte van het dossier, vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de adoptieouder(s).

Als de adoptieouders zijn overleden, is het mogelijk om ook het oudergedeelte van het adoptiedossier per e-mail op te vragen. U moet bij uw aanvraag, naast de gegevens van u als geadopteerde (inclusief kopie geldige identificatie) en van de adoptieouder(s), een geldig document sturen, waaruit de familierechtelijke betrekkingen tussen u en de adoptieouders blijken, en voorts een overlijdensakte van de beide adoptieouders.

 

Graag verzoeken wij u bij uw aanvraag per e-mail te verklaren dat:

 • u geen beschikking heeft over het oudergedeelte van het adoptiedossier
 • er geen testament of codicil is, waarin over de aan de adoptie gerelateerde documenten is beschikt
 • wat voor u de reden(en) voor het opvragen van het oudergedeelte van het adoptiedossier is (zijn).

Wilt u een afschrift aanvragen? Dan kunt u deze gegevens per e-mail sturen naar: info@wereldkinderen.nl, onder vermelding van 'opvragen oudergedeelte adoptiedossier uit het archief'. U ontvangt dan een bevestiging van ons. Na ontvangst van uw e-mail nemen wij uw aanvraag in behandeling. Na ons akkoord versturen wij het oudergedeelte naar het door u opgegeven adres. Bovenstaande procedure kan soms wat tijd vergen voordat wij uw dossier ontvangen en behandelen en u verder kunnen informeren. We vragen daarvoor uw begrip.