Steun ons!

Gedragscode en Klachtenprocedure

Gedragscodes en richtlijnen

Wereldkinderen onderschrijft bepaalde gedragscodes en richtlijnen en handelt daarnaar. De belangrijkste staan hier beschreven.

 
- Kwaliteitskader Vergunninghouders
- Child Protection Policy (in ontwikkeling)
- Verantwoordingsverklaring Raad van Toezicht
- Bestuursreglement
- ISO certificering
- Geheimhoudingsverklaring medewerkers
- Geheimhoudingsverklaring Vrijwilligers
- Privacyreglement
- Beleid tegen (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie
- Gedragscode medewerkers

 

Bovenstaande documenten zijn (grotendeels) op aanvraag verkrijgbaar. U kunt hiervoor mailen naar info@wereldkinderen.nl.

 

Deze documenten vormen tevens ons integriteitsbeleid. Het integriteitsbeleid van Stichting Wereldkinderen geeft een kader voor het realiseren van een respectvolle, veilige en integere omgeving voor onze medewerkers en vrijwilligers, met mede als doel hetzelfde te realiseren richting onze cliënten en andere betrokkenen. Indien dit niet het geval is kunt u dit melden via: integriteit@wereldkinderen.nl

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht?

 

Heeft u een klacht over uw adoptietraject bij Wereldkinderen? Bijvoorbeeld over bejegening of een beslissing die Wereldkinderen heeft genomen, dan kunt u dit aan ons laten weten via info@wereldkinderen.nl. Wij nemen klachten serieus.

 

Intern afhandelen

Wij zullen eerst proberen een klacht intern af te handelen. Binnen vier weken nemen wij contact met u op met een oplossing, een maatregel of een voorstel om uw klacht te bespreken. U kunt hiermee al dan niet akkoord gaan.

 

Klachtencommissie

Als u niet akkoord bent met de geboden oplossing, kunt u zich wenden tot een externe klachtencommissie; de Klachtencommissie Vergunninghouders Interlandelijke Adoptie. Deze commissie is ingesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. U kunt hier ook direct voor kiezen. U stuurt de klachtencommissie een brief, via de directie van Wereldkinderen (of vraagt Wereldkinderen om uw eerder verstuurde brief uit het interne traject door te sturen).

De klachtencommissie kan behandeling van uw klacht alleen weigeren als de gebeurtenissen langer dan een jaar geleden hebben plaatsgevonden of als er, op basis van de klacht, al stappen zijn ondernomen. In dat geval wordt u hiervan binnen vier weken op de hoogte gesteld.