Steun ons!

Wereldkinderen magazine

Wereldkinderen is een uitgave van Stichting Wereldkinderen.
Het verschijnt vier keer per jaar

Wereldkinderen magazine

Adverteren

Wilt u adverteren in het magazine van Wereldkinderen?

Bekijk de advertentietarieven. Of vul het contract in en mail dat naar redactie@wereldkinderen.nl

Aanleverdata voor advertenties zijn gelijk aan de kopijdata die hiernaast staan. 

Voor informatie over adverteren, kunt u een mail sturen naar eindredacteur Annemarie Breeve, via redactie@wereldkinderen.nl.

Contributie

Als vriend van Wereldkinderen betaalt u ten minste 62,50 euro per jaar. U ontvangt het magazine als u vriend van Wereldkinderen bent. 

Redactie

Annemarie Breeve (eindredactie)
Marjolein Brouwer
Michiel van Drunen (spinsels)
Natasja Everink (boekrecensies) 
Lianne de Groot
Wen Xin van der Linden
Rodrigo van Rutte
Renée Uittenbogaard (rubriek opvoeden)
Xiu Bin van Lier

Verschijningsdata

In 2023 verschijnt het blad op:

21 maart

Kopijdatum 9 februari

27 juni

Kopijdatum 15 mei

26 september

Kopijdatum 14 augustus

  5 december

Kopijdatum 23 oktober

PostNL bezorgt het Wereldkinderenblad van dinsdag tot en met vrijdag.