Steun ons!

Wereldkinderen magazine

Wereldkinderen is een uitgave van de Stichting Wereldkinderen.
Het verschijnt vier keer per jaar

Wereldkinderen magazine

Adverteren

Wilt u adverteren in het magazine van Wereldkinderen?

Bekijk de advertentietarieven. Of vul het contract in en mail dat naar redactie@wereldkinderen.nl

Aanleverdata voor advertenties zijn gelijk aan de kopijdata die hiernaast staan. 

Voor informatie over adverteren, kunt u een mail sturen naar eindredacteur Annemarie Breeve, via redactie@wereldkinderen.nl.

Contributie
Als vriend van Wereldkinderen betaalt u ten minste 62,50 euro per jaar. U ontvangt het magazine als u vriend van Wereldkinderen bent. 

Redactie

Annemarie Breeve (eindredactie)
Marjolein Brouwer
Michiel van Drunen
Natasja Everink (boekrecensies) 
Lianne de Groot
Wen Xin van der Linden
Rodrigo van Rutte
Renée Uittenbogaard (rubriek opvoeden)

Verschijningsdata

In 2021 verschijnt het blad op:

23 maart

Kopijdatum 18 februari

  6 juli

Kopijdatum 25 mei

21 september

Kopijdatum 19 juli

  8 december

Kopijdatum 25 oktober