Steun ons!

Wereldkinderen magazine

Wereldkinderen is een uitgave van Stichting Wereldkinderen.
Het verschijnt vier keer per jaar

Wereldkinderen magazine

Adverteren

Wilt u adverteren in het magazine van Wereldkinderen?

Bekijk de advertentietarieven. Of vul het contract in en mail dat naar redactie@wereldkinderen.nl

Aanleverdata voor advertenties zijn gelijk aan de kopijdata die hiernaast staan. 

Voor informatie over adverteren, kunt u een mail sturen naar eindredacteur Annemarie Breeve, via redactie@wereldkinderen.nl.

Contributie

Als vriend van Wereldkinderen betaalt u ten minste 62,50 euro per jaar. U ontvangt het magazine als u vriend van Wereldkinderen bent. 

Redactie

Annemarie Breeve (eindredactie)
Marjolein Brouwer
Michiel van Drunen
Natasja Everink (boekrecensies) 
Lianne de Groot
Wen Xin van der Linden
Rodrigo van Rutte
Renée Uittenbogaard (rubriek opvoeden)
Xiu Bin van Lier

Verschijningsdata

In 2022 verschijnt het blad op:

22 maart

Kopijdatum 10 februari

28 juni

Kopijdatum 16 mei

27 september

Kopijdatum 15 augustus

  6 december

Kopijdatum 24 oktober