Steun ons!

Interventiestrategieën

Vier interventiestrategieën

 

We werken vanuit onze interventiestrategie. Deze bestaat uit vier stappen. Elke stap heeft prioriteit boven de volgende stap.

Preventie familiedesintegratie

Preventie familiedesintegratie

Familiereïntegratie

Familiereïntegratie

Gezinsvervanging in eigen land

Gezinsvervanging in eigen land

Interlandelijke adoptie

Interlandelijke adoptie

1. Preventie familiedesintegratie

In eerste instantie zet Wereldkinderen zich in voor projecten die zich richten op preventie van familiedesintegratie; het versterken van de biologische familie van het kind. Wereldkinderen richt zich daarbij op projecten voor kinderen en gezinnen met hiv aids, kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking, onderwijs, bestaanszekerheid en tijdelijke opvang van kinderen.

2. Familiereïntegratie

In tweede instantie steunt Wereldkinderen projecten rond familiereïntegratie; het reïntegreren van kinderen in hun biologische familie. We steunen daarbij projecten op het gebied van onderwijs, bestaanszekerheid en opvang van kinderen.

3. Gezinsvervanging in eigen land

Als er voor kinderen geen mogelijkheid is om bij eigen familie op te groeien, zorgt Wereldkinderen als derde stap in haar interventieprogramma voor gezinsvervanging. Wereldkinderen steunt daarbij projecten die zich inzetten voor permanente zorg in een pleeggezin of voor nationale adoptie. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking en op kinderen en gezinnen met Hiv/Aids.

4. Interlandelijke adoptie

Als er voor een kind geen mogelijkheden zijn om op te groeien in zijn gezin of vervangend thuis in eigen land, helpt Wereldkinderen als laatste optie, om via interlandelijke adoptie een nieuw liefdevol thuis voor de kinderen te vinden in een gezin in Nederland.