Steun ons!

Kinderen in nood een thuis geven


€38.000 tot en met 2021

Steun onze projecten

Locatie

Hammanskraal, een township buiten Pretoria

Naar school

Ook in de townships in de omgeving van Pretoria ondersteunen we kwetsbare kinderen. Onze partnerorganisatie SA Cares heeft gezinsondersteuners in dienst, die in de gemeenschap leven, en goed op de hoogte zijn van de problemen die er spelen. De meest kwetsbare families krijgen hulp. Voor de ouders – vaak alleen de moeder – is er ondersteuning bij de opvoeding, bij problemen met alcohol, drugs, hiv/aids en mishandeling.

Dit project wordt gesteund door Stichting Bloeiende Toekomst.

Bedrijven en groentetuintjes

Zij krijgen in eerste instantie (9 maanden) voedselpakketten, en daarnaast opvoedingsadviezen en begeleiding in de aanvraag van medische zorg en bijstand bij de gemeente. Tot op heden heeft men voor 54 kinderen bijstand kunnen regelen. Daarnaast wordt gezocht naar meer duurzame economische oplossingen voor het gezin zoals het opzetten van groentetuinen of kleine bedrijfjes. 

 

110 kinderen ondersteund in 2019

In 2019 kregen 38 families, met 110 kinderen die in diepe armoede moeten opgroeien, steun. De meerderheid van de kinderen is tussen de 3-10 jaar oud. Drie vaders zijn gestart met opleiding om leer te bewerken. Twaalf moeders volgen trainingen om potten te bakken. We zien veel positieve effecten van het programma: kinderen presteren beter op school, doordat ze betere voeding krijgen en steun vanuit hun ouders. Alle peuters gaan nu naar voorscholen in plaats van thuis te blijven. Geen van de kinderen is zoek geraakt of op straat beland, ondanks ze moeilijke omstandigheden waarin ze leven. Ook groeit hun zelfvertrouwen: de kinderen voelen dat ze belangrijk zijn en gezien worden door de maatschappelijk werkers en door hun ouder(s)/verzorger(s).

Resultaten & rapportage

Juli t/m december 2020

Rapportage SA Cares Wereldkinderen juli t/m december 2020