Steun ons!

Oma's zorgen voor hun kleinkinderen


€ 30.000 tot en met 2020

Steun onze projecten

Locatie

Zuid-Afrika, Kwazulu Natal

Steun op maat

 

In Zuid-Afrika zorgen grootmoeders voor hun wees geworden kleinkinderen.

Onze partner Hillcrest Aids Centre in Kwazulu Natal, ondersteunt de gezinnen op maat. Hierdoor kunnen 3.200 kwetsbare kinderen bij hun familie blijven wonen en wordt voorkomen dat zij op straat of in opvanghuizen terecht komen.

Het centrum biedt hulp, zorg en voorlichting aan mensen en families die met hiv/aids in aanraking zijn gekomen. 

Gezinnen bij elkaar houden

 

Grootmoeders en -vaders worden ondersteund zodat zij de zorg voor en opvoeding van hun (wees geworden) kleinkinderen zelf kunnen volhouden. Dat gebeurt op maat: van begeleiding bij de opvoeding tot hulp bij het opzetten van inkomen genererende activiteiten, tot programma’s om zelf gezond en fit te blijven en steun bij elkaar te vinden. 

Het programma was al eerder bekend bij Wereldkinderen. De missie om gezinnen bij elkaar te houden past goed bij onze visie. Onder andere de professionaliteit en de goede referenties leidden tot een samenwerkingsverband voor voorlopig twee jaar.

Resultaten


In 2019 deden in totaal 800 oma’s, die de zorg dragen voor hun kleinkinderen, mee aan een of meer van de programma’s van HACT. Daarvan hebben meer dan 3.200 kleinkinderen profijt. Betere communicatie, meer steun bij moeilijkheden en een fittere en gezondere oma. Ook leerden de oma’s (en enkele opa’s) meer over gezond opvoeden, kinderrechten en de leefwereld van hun kleinkinderen. Zoals Oma Bongi. Ze volgde samen met andere oma’s en hun kleinkinderen een serie dialoogbijeenkomsten waarin ze van alles samen bespraken, om elkaar beter te leren begrijpen. Van verdriet en rouw, tot hiv/aids, groepsdruk, geweld en drugs. Deze oma kwam er door de nu goede gesprekken met een van haar kleinkinderen achter dat het op school gepest werd en slachtoffer was van geweld. Zij heeft gesprekken gevoerd op school en aangifte gedaan bij de politie. Met haar kleinkind gaat het weer goed op school.

 

"We hebben een grootmoedersteungroep opgericht en hebben nu achttien leden. We runnen een bakkerij en pizzeria, houden kippen voor eieren, doen naaiwerk, hebben een tuin voor verse groenten. En we sporten om fit te blijven. We zijn oma, maar leeftijd doet er niet toe. We krijgen kracht uit het samenwerken!”

een van de Granny's