Steun ons!

Zuid-Afrika

UPDATE: Voorlopig heeft Wereldkinderen genoeg aanvragen in Zuid-Afrika liggen. U kunt zich wel inschrijven bij Wereldkinderen en uw aanvraag kan op de algemene wachtlijst geplaatst worden totdat er weer ruimte is om een procedure op te starten.

Adopteren uit Zuid Afrika

Overweegt u om een kind uit Zuid Afrika te adopteren? Op deze pagina kunt u daar meer over lezen. Het belang van het kind komt altijd op de eerste plaats. Lees daar meer over bij onze uitgangspunten.

Wereldkinderen bemiddelt al een kleine 20 jaar voor kinderen uit Zuid Afrika. In onderstaande tabel kunt u zien hoeveel kinderen er vanuit Zuid-Afrika via Wereldkinderen in de afgelopen jaren naar Nederland zijn gekomen:

Zuid- Afrika

 

2017

15

2018

5

2019

12

2020

5

2021

3

2022

3

2023

0

Achtergrond
De kinderen die in aanmerking komen voor buitenlandse adoptie variëren in leeftijd van 1,5 tot 6 jaar. Het betreft kinderen die zijn gevonden of meteen na de geboorte in het ziekenhuis zijn achtergelaten. Er is in dat geval wel een naam van de biologische moeder bekend, maar ondanks dat blijkt zij vaak onvindbaar. Een enkele keer wordt een moeder wel gevonden of is zij bekend. Kinderen hebben een zwaar belaste achtergrond, waaronder drugs- en  of drank gebruik van de ouders. 

Voorwaarden

Alle aanvragen worden vanuit de kinderen beoordeeld. Prioriteit wordt dus gegeven aan de specifieke behoeftes en de rechten van de kinderen.

 

Om uit Zuid Afrika te adopteren moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • U bent in het bezit van een geldige beginseltoestemming
 • In het geval dat u samen een aanvraag indient bent u getrouwd
 • U heeft toestemming en staat open voor een kind tot minimaal 48 maanden
 • Is er al een kind in uw gezin, dan kunt u pas een procedure starten wanneer het jongste kind minimaal 5,5 jaar is. U kunt u wel al eerder inschrijven bij Wereldkinderen en op de algemene wachtlijst geplaatst worden. 
 • U heeft toestemming en staat open voor een kind dat HIV positief is 
 • U heeft toestemming en staat open voor een kind met een zwaar belaste ontstaansgeschiedenis
 • U heeft toestemming en staat open voor een kind dat prematuur geboren is
 • De aanvrager/een van de aanvragers heeft werk
 • U kunt 4 weken in Zuid Afrika verblijven
 • U spreekt goed Engels
 • U kunt een verklaring van een arts overleggen dat u in goede geestelijke en lichamelijke gezondheid verkeert
 • Aspirant adoptie-ouders die geboren zijn in Zuid Afrika krijgen voorrang op echtparen van andere nationaliteiten.

Samenwerking

 

Voor het interlandelijke adoptieprogramma werken wij samen met Abba Adoptions in Pretoria. Adoptie valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Social Development. Zuid-Afrika heeft het Haags Adoptieverdrag geratificeerd. Alle procedures lopen conform dit verdrag.

Abba adoptions geeft aan hoeveel dossiers ze vanuit Nederland op haar wachtlijst wil hebben. Dit betekent dat aanvragers eerst op de algemene wachtlijst van Wereldkinderen geplaatst worden. Zodra er een voorstel is gedaan, kan een nieuwe aanvrager de procedure opstarten.

Procedure

Na intake maakt u de documenten voor de adoptieprocedure in Zuid Afrika in orde. Nadat deze verstuurd zijn, duurt het gemiddeld drie jaar totdat u een voorstel ontvangt. Er wordt niet op volgorde gematcht, want er worden ouders voor een kind gezocht en niet andersom.
Na acceptatie van het voorstel kunt u gemiddeld na tien dagen tot vier maanden afreizen naar Zuid-Afrika. In deze periode vindt er een afreisgesprek plaats. Abba adoptions regelt alles met betrekking tot de adoptie van uw kind en zorgt voor begeleiding tijdens uw verblijf in Zuid Afrika. De verblijfsduur is vier weken. 
De kinderen uit Zuid Afrika reizen met een Nederlands nood paspoort naar Nederland.
Bij thuiskomst wordt u geinformeerd over de follow up verplichtingen. U hoeft geen procedure naar Nederlands recht te volgen. U kunt uw kind direct inschrijven bij uw gemeente. Let wel: U kunt uw kind inschrijven met de biologische voornaam en uw achternaam. Mocht u de voornaam willen wijzigen of een naam willen toevoegen, dan wacht u of op de uitgebreide geboorteakte uit Zuid Afrika of volgt u een gerechtelijke procedure tot naamswijziging via de rechtbank.