Steun ons!

Adoptie

Ieder kind verdient een thuis

 

Ieder kind verdient een thuis. Wereldkinderen helpt daarbij. Wereldkinderen bemiddelt bij interlandelijke adoptie als opgroeien bij je eigen familie of een pleeggezin in eigen land niet mogelijk is. 

 

Hoe werkt adoptie?

Wilt u adopteren, dan is Adoptievoorzieningen het startpunt. Op de website en met een filmpje  wordt duidelijk uitgelegd wat de stappen zijn.

 

Keuze voor Wereldkinderen 

Heeft u een beginseltoestemming, dan kunt u Wereldkinderen inschakelen voor de adoptie. U kunt zich aanmelden als vriend van Wereldkinderen  om u in te schrijven.

Wij hanteren daarbij een aantal volgende uitgangspunten. En bemiddelen bij interlandelijke adoptie uit de volgende landen:

Tarieven

De tarieven voor adoptie wisselen per land. 

 

Ontwikkelboom

Wereldkinderen werkt samen met De Ontwikkelboom, een praktijk voor ouders en kinderen om adoptiegezinnen, die afreizen om hun kind op te halen te helpen met het leggen van het eerste contact met hun kind. 

 

Bijeenkomsten

Veel vrijwilligers zijn actief voor Wereldkinderen. Ze organiseren onder andere bijeenkomsten voor ouders die op de wachtlijst staan. Bekijk de activiteiten.

Adoptieprocedure

De stappen

Stap 1

Aanvraag: toestemming om te adopteren (beginseltoestemming) Dit doet u bij Adoptievoorzieningen

Meer informatie
Stap 2

Na ontvangst beginseltoestemming keuze voor een vergunninghouder

Stap 3

Inschrijving bij Wereldkinderen en plaatsing op de algemene wachtlijst

Stap 4

Intake en documenten versturen naar het land van herkomst

Stap 5

Matching en voorstel van een kind

Meer informatie
Stap 6

Nazorg en follow up rapportages

Wereldkinderen draagt via vier interventiestrategieën bij aan een betere toekomst voor kinderen. Via adoptie en projecten in het buitenland

In 1971 opgericht

Wij zorgen voor een professionele afwikkeling van de gehele adoptieprocedure. Van u wordt een minimale inspanning gevraagd bij het in orde maken van uw documenten. Het 'rondje Den Haag' verzorgen wij voor u

Veelgestelde vragen

Ik overweeg adoptie. Hoe pak ik dat aan?

Het startpunt is de Stichting Adoptievoorzieningen. Op hun website staat een helder filmpje over de stappen in een adoptieprocedure.

De keuze voor Wereldkinderen, of een andere vergunninghouder, volgt pas in een later stadium.

Kun je adopteren als homoseksueel paar of alleenstaande?

Wereldkinderen behandelt elke aanvraag gelijk.

Bij geschiktheid van stellen van gelijk geslacht of van de alleenstaande zijn dan ook de mogelijkheden in de landen zelf leidend. In het geval van Wereldkinderen betekent dit dat zowel voor een homoseksueel stel als voor een alleenstaande vrouw adopteren uit Zuid-Afrika een optie is, maar bij beide is de wachtlijst erg lang.

 

Wereldkinderen heeft geen bemiddelingsmogelijkheden voor alleenaanvragers binnen het huwelijk. 

 

Op de landenpagina's kunt u de voorwaarden per land vinden. Of bekijk onze algemene uitgangspunten

Wat zijn de kosten voor een adoptie?

De tarieven wisselen per land. Bekijk het overzicht.

Wat als een adoptie niet volgens het Haags Adoptieverdrag verloopt?

Wereldkinderen werkt alleen met landen die het Haags Verdrag geratificeerd hebben, die dus een Centrale Autoriteit hebben aangesteld, verantwoordelijk voor adoptie. Als we vermoeden dat een adoptie niet volgens het Haags Verdrag verloopt, melden we dit aan de Centrale Autoriteit. De CA NL kan dan contact opnemen met de CA in het betreffende land. Mocht Wereldkinderen in dat land een partnerorganisatie hebben, dan nemen wij contact op met deze partnerorganisatie om onze vermoedens aan te geven en te bespreken dat we een melding doen bij onze CA. Zo nodig zet Wereldkinderen de procedures stop. Tot nader order of definitief.

Meehelpen?

Wat kunt u doen?