Steun ons!

Burkina Faso

UPDATE: Het is niet meer mogelijk om een adoptieprocedure te starten in Burkina Faso. In november 2022 heeft de overheid besloten interlandelijke adoptie vanuit een aantal landen af te bouwen, waaronder Burkina Faso.

Adopteren uit Burkina Faso

Overweegt u om een kind uit Burkina Faso te adopteren? Op deze pagina kunt u daar meer over lezen. Het belang van het kind komt altijd op de eerste plaats. Lees daar meer over bij onze uitgangspunten.

Burkina Faso is een experimenteel contact. In 2017 zijn er twee kinderen uit Burkina Faso geadopteerd. Na deze eerste procedures hebben we meerdere dossiers opgestuurd. In 2020 zijn er twee kinderen aangekomen en in 2021 één kind. Twee andere families hebben een voorstel ontvangen en zijn in afwachting van een afreisdatum.    

 

Achtergrond

In Burkina Faso worden weeskinderen, vondelingen en afstandskinderen voorgesteld voor adoptie.

Kinderen worden vaak afgestaan omdat zij geboren zijn vanuit uit een incestueuze relatie, een buitenechtelijke relatie of het betreft kinderen wiens moeder een psychiatrisch probleem heeft. Deze kinderen worden binnen de maatschappij niet geaccepteerd.

Ook kinderen die te vondeling worden gelegd, hebben vaak deze achtergrond. Er wordt dan door de sociale dienst gezocht naar de moeder/ familie van het kind. Wanneer er niemand wordt gevonden, wordt een kind na een jaar adoptabel verklaard.

De Centrale autoriteit van Burkina Faso wil graag dossiers ontvangen van aanvragers, die open staan voor een ouder kind (liefst tot 6 jaar, minimaal tot 4 jaar) en voor kinderen met verschillende medische condities, zoals bv. hepatitis, ontwikkelingsachterstanden en prematuur geboren kinderen.

Voorwaarden

Alle aanvragen worden vanuit de kinderen beoordeeld. Prioriteit wordt dus gegeven aan de specifieke behoeftes en de rechten van de kinderen.

 

Om uit Burkina Faso te adopteren moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent in het bezit van een geldige beginseltoestemming
  • Echtpaar (m/v) en minimaal 5 jaar getrouwd
  • Er mag maximaal één biologisch of geadopteerd kind aanwezig zijn in het gezin 
  • Is er al een kind in uw gezin, dan kunt u pas een procedure starten wanneer  uw kind minimaal 5,5 jaar is. U kunt u wel al eerder inschrijven bij Wereldkinderen en op de algemene wachtlijst geplaatst worden. 
  • Een van u beiden is ouder dan 30 jaar
  • U heeft veel reiservaring buiten Europa
  • U heeft toestemming en staat open voor belaste achtergronden,  prematuur geboorte, laag geboortegewicht, ontwikkelingsachterstand, ondervoeding.
  • U bent goedgekeurd voor de adoptie van een kind van 0 tot minimaal 4 en bij voorkeur 6 jaar
  • U heeft een redelijke beheersing van de Franse taal
  • U heeft inkomen uit werk

Samenwerking

 

Wereldkinderen werkt samen met de Centrale autoriteit in Burkina Faso, het Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale. Zij zijn verantwoordelijk voor de procedures en matching.

Procedure

 

De adoptieprocedure voor Burkina Faso is op dit moment een experimentele procedure. Dit betekent dat er onzekere factoren zijn zoals wachttijden en het verloop van de procedure. Er zijn sinds 2017 vijf kinderen vanuit Burkina Faso aangekomen in Nederland en twee families zullen in 2022 afreizen.
De gemiddelde wachttijd tussen het opsturen van het dossier en het voorstel bedroeg bij deze zeven kinderen ongeveer 18 maanden. Na voorstel duurt het tien tot twaalf maanden voordat u kunt afreizen. In deze tijd wordt de juridische procedure volledig afgerond. U hoeft geen procedure naar Nederlands recht te volgen. U kunt uw kind direct inschrijven bij uw gemeente. De verblijfsduur is ongeveer twee tot vier weken. Bij thuiskomst wordt u geïnformeerd over de follow-up verplichtingen.