Steun ons!

Burkina Faso

Adopteren uit Burkina Faso

Voor 2021 zijn wij op zoek naar echtparen die een procedure willen starten.

Overweegt u om een kind uit Burkina Faso te adopteren? Op deze pagina kunt u daar meer over lezen. Het belang van het kind komt altijd op de eerste plaats. Lees daar meer over bij onze uitgangspunten.

Burkina Faso is een experimenteel contact. In 2017 zijn er twee kinderen uit Burkina Faso geadopteerd. Na deze eerste procedures hebben we meerdere dossiers opgestuurd. In 2020 zijn er twee kinderen aangekomen. Eén andere familie heeft een voorstel ontvangen en is in afwachting van een afreisdatum.    

Achtergrond

In Burkina Faso worden weeskinderen, vondelingen en afstandskinderen voorgesteld voor adoptie.

Kinderen worden vaak afgestaan omdat zij geboren zijn vanuit uit een incestueuze relatie, een buitenechtelijke relatie of het betreft kinderen wiens moeder een psychiatrisch probleem heeft. Deze kinderen worden binnen de maatschappij niet geaccepteerd.

Ook kinderen die te vondeling worden gelegd, hebben vaak deze achtergrond. Er wordt dan door de sociale dienst gezocht naar de moeder/ familie van het kind. Wanneer er niemand wordt gevonden, wordt een kind na een jaar adoptabel verklaard.

De meeste kinderen in de weeshuizen zijn hier terecht gekomen omdat de moeder na de bevalling is overleden, in de meeste gevallen kunnen deze kinderen na 1 of 2 jaar terug naar de familie. Wanneer dit niet mogelijk is dan wordt het kind adoptabel verklaard.

De Centrale autoriteit van Burkina Faso wil graag dossiers ontvangen van aanvragers, die open staan voor een ouder kind (tot 6 jaar) en voor kinderen met verschillende medische condities, zoals bv. hepatitis, ontwikkelingsachterstanden en prematuur geboren kinderen.

Voorwaarden

Alle aanvragen worden vanuit de kinderen beoordeeld. Prioriteit wordt dus gegeven aan de specifieke behoeftes en de rechten van de kinderen.

 

Om uit Burkina Faso te adopteren moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent in het bezit van een geldige beginseltoestemming
  • Echtpaar (m/v) en minimaal 5 jaar getrouwd
  • Er mag maximaal één biologisch of geadopteerd kind aanwezig zijn in het gezin 
  • Is er al een kind in uw gezin, dan kunt u pas een procedure starten wanneer  uw kind minimaal 5,5 jaar is. U kunt u wel al eerder inschrijven bij Wereldkinderen en op de algemene wachtlijst geplaatst worden. 
  • Een van u beiden is ouder dan 30 jaar
  • U heeft veel reiservaring buiten Europa
  • U heeft toestemming en staat open voor belaste achtergronden,  prematuur geboorte, laag geboortegewicht, ontwikkelingsachterstand, ondervoeding.
  • U bent goedgekeurd voor de adoptie van een kind van 0 tot minimaal 4 en bij voorkeur 6 jaar
  • U heeft een redelijke beheersing van de Franse taal
  • U heeft inkomen uit werk

Samenwerking

Wereldkinderen werkt samen met de Centrale autoriteit in Burkina Faso, le Ministre de l’action sociale et de la solidarite nationale. Zij zijn verantwoordelijk voor de procedures en matching.

Procedure

De adoptieprocedure voor Burkina Faso is op dit moment een experimentele procedure. Dit betekent dat  er vele onzekere factoren zijn zoals wachttijden en het verloop van de procedure. Er hebben nog maar twee adopties plaatsgevonden, dus is een gemiddelde wachttijd lastig om aan te geven. De wachttijd bij deze twee kinderen bedroeg ruim twee jaar.
Na voorstel kan het acht tot twaalf maanden duren voor u kunt afreizen.Verblijfsduur is ongeveer twee tot vier weken.Bij thuiskomst wordt u geinformeerd over de follow up verplichtingen. U hoeft geen procedure naar Nederlands recht te volgen. U kunt uw kind direct inschrijven bij uw gemeente.