Steun ons!

Uitgangspunten van Adoptie

Algemeen

 • Het belang van het kind is in alle overwegingen bij het bemiddelingsproces het uitgangspunt. 
  Acceptatie van een aanvraag betekent niet automatisch een positieve afronding van een bemiddeling. Als het belang van het kind in het geding is omdat situaties wijzigen, kan de procedure stilgelegd worden. Dit besluit wordt door het adoptieteam genomen en door de directeur bekrachtigd.
 • Er kan geen voorkeur uitgesproken worden voor het ras of geslacht van het kind
 • Wereldkinderen bemiddelt niet als er voorafgaand aan de procedure geen duidelijkheid kan worden verschaft over de juridische status van een kind na plaatsing.
 • Als er in een eerdere bemiddeling een vertrouwensbreuk is ontstaan, is bemiddeling voor Wereldkinderen niet vanzelfsprekend
 • Aangegeven grenzen in de adoptieaanvraag van aspirant adoptieouders worden gerespecteerd

Gezinsopbouw

 • Wereldkinderen plaatst in principe kinderen in leeftijd onder de jongste. Daarbij proberen wij bovendien een minimaal leeftijdsverschil van ongeveer twee jaar aan te houden
 • Een uitzondering kan gemaakt worden als er sprake is van een biologisch band van het te plaatsen kind met de reeds aanwezige kinderen.
 • In het geval Wereldkinderen gevraagd wordt te bemiddelen bij de komst van een biologische broertje of zusje van kinderen, van een kind dat al in een gezin geplaatst is, zal dit gezin als eerste worden benaderd. 
 • Wereldkinderen bemiddelt in principe niet wanneer er op het moment van plaatsing van een adoptiekind één of meerdere pleegkinderen in het gezin aanwezig zijn.

Beschikbaarheid ouders

 • Wereldkinderen bemiddelt niet voor aanvrager(s), van wie  een van beide een actieve militaire loopbaan heeft, waarbij uitzending naar een risico/oorlogsgebied een reële mogelijkheid is
 • Wereldkinderen bemiddelt niet voor aanvrager(s), die door hun loopbaan in de binnenvaart hun toekomstige adoptiekind op een schippersinternaat zullen laten opgroeien.
 • Wereldkinderen bemiddelt in principe niet, wanneer (één van de) aanvragers langdurig in het buitenland (verblijft)verblijven.

Stellen van gelijk geslacht

 • Wereldkinderen behandelt elke aanvraag gelijk. Bij geschiktheid van stellen van gelijk geslacht zijn dan ook de mogelijkheden van het paar in de landen zelf leidend.
 • Wereldkinderen heeft geen bemiddelingsmogelijkheden voor alleenaanvragers binnen het huwelijk.

Nationaliteit adoptieouders

 • Als de adoptieouder(s) niet de Nederlandse nationaliteit heeft/hebben, moet, voordat bemiddeling kan worden toegezegd, de rechtspositie van het kind bekend zijn. Bekend moet zijn volgens welke nationale wet het kind geadopteerd zal gaan worden. Wanneer er geen mogelijkheid is een rechtsgeldige adoptie uit te spreken, sluit Wereldkinderen bemiddeling uit

Gezondheid

 • Aanvragen waarin sprake is van een medische geschiedenis beoordelen we individueel. Zo nodig wordt een arts geraadpleegd.
 • Wereldkinderen bemiddelt in principe niet voor aanvragers, van wie een van beiden een levensbedreigende ziekte heeft gehad in de afgelopen 5 jaar.