Steun ons!

Raad van Toezicht en CBF erkenning

Raad van Toezicht Wereldkinderen

 

mevrouw A.M. Feenstra, voorzitter en  portefeuille projecten

de heer C. Hendriks, portefeuille financiën 

mevrouw V. de Witte, portefeuille public affairs 

de heer H. de Boer, portefeuille communicatie en fondsenwerving

 

Kijk hier voor de overige functies van de leden van de Raad van Toezicht

 

De Raad van Toezicht ziet toe op het werk van de Directeur/Bestuurder, de heer J. Jansen. (nevenfunctie: Vice-voorzitter Ärzte ohne Grenzen – Oostenrijk (onbetaald).

CBF keurmerk

 

Wereldkinderen heeft sinds 1999 het CBF-keurmerk (een erkenning Goed Doel). Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. 

Deze Erkenning is een garantie voor donateurs dat zij met een betrouwbare organisatie te maken hebben waaraan ze met een gerust hart kunnen geven. Een organisatie die daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Het CBF Erkenningspaspoort

 

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Bekijk het CBF-Erkenningspaspoort van Wereldkinderen.