Steun ons!

Copyright en disclaimer

Alle rechten voorbehouden. De informatie en afbeeldingen op deze internet site zijn bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Niets uit deze internet site mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig of fotografisch. Voor een legale afhandeling hiervan is vooraf schriftelijk toestemming nodig van Wereldkinderen. Een verzoek voor toestemming van herpublicatie kunt u indienen via info@wereldkinderen.nl.

Wereldkinderen spant zich in om de informatie die zij aanbiedt via deze internet site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Hiervoor geeft Wereldkinderen echter geen garanties af. Hoewel de internet site met de grootstmogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Wereldkinderen geen enkele verantwoordelijkheid voor enige directe dan wel indirecte schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door Wereldkinderen, op welke manier dan ook. 

Schriftelijke communicatie kunt u richten aan:
Wereldkinderen 
T.a.v. webmaster
Regulusweg 11 
2516 AC Den Haag
of: info@wereldkinderen.nl