Steun ons!

Over ons

Visie Wereldkinderen

 

Ieder kind heeft recht op een liefdevolle jeugd. Kinderen moeten kunnen opgroeien in de beschermende omgeving en van een gezin of familie. Voor veel  kinderen is dit recht niet vanzelfsprekend. Wereldkinderen komt op voor de rechten en het welzijn van kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden.

 

We werken samen met lokale organisaties die voorkomen dat kinderen op straat of in een tehuis komen. Als opgroeien binnen de eigen familie niet mogelijk is, zien wij een lokaal gezin als een goed alternatief. Is dat niet haalbaar dan bemiddelen we bij interlandelijke adoptie.

Vier interventiestrategieën

Wereldkinderen draagt via vier interventiestrategieën bij aan een betere toekomst voor kinderen.

Toezicht

Lees meer over onze Raad van Toezicht en het CBF keurmerk (erkenning Goed Doel) dat Wereldkinderen sinds 1999 heeft.

Integriteit

Wereldkinderen onderschrijft bepaalde gedragscodes en richtlijnen en handelt daarnaar. De belangrijkste staan beschreven. Ook de klachtenprocedure vindt u hier.

Partners

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor Wereldkinderen en adoptieouders. Wereldkinderen heeft een actief vrijwilligersnetwerk.

Wereldkinderen Magazine

Het magazine 'Wereldkinderen' verschijnt vier keer per jaar. Word vriend van Wereldkinderen en ontvang ons magazine.

Vacatures

Hier vindt u informatie over vacatures bij Wereldkinderen.

Overhead en beloning

Wereldkinderen heeft het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving voor goede doelen. Dit houdt in dat wij niet meer dan 25% aan fondsenwerving mogen besteden. Lees meer over de de beloningsstructuur.