Steun ons!

Thailand

Adopteren uit Thailand

Overweegt u om een kind uit Thailand te adopteren? Op deze pagina kunt u daar meer over lezen. Het belang van het kind komt altijd op de eerste plaats. Lees daar meer over bij onze uitgangspunten.

Wereldkinderen bemiddelt al ruim 40 jaar voor kinderen uit Thailand. In de afgelopen vier jaar hebben 58 kinderen uit Thailand via Wereldkinderen een thuis gevonden in Nederland.

Achtergrond

De redenen waarom kinderen ter adoptie worden voorgesteld, zijn zeer divers. Het gaat vaak om kinderen van alleenstaande vrouwen, de vader is vaak onbekend. Er kan sprake zijn van drugs gebruik of psychische problemen. Ook kan het gaan om kinderen die te vondeling zijn gelegd of ergens zijn achtergelaten. Steeds vaker zijn het kinderen met een belaste achtergrond of een medisch probleem of oudere kinderen. De kinderen die voor adoptie in aanmerking komen, verblijven in een van de acht staatstehuizen. Soms worden kinderen tijdelijk in een pleeggezin geplaatst. De leeftijd van de kinderen varieert van 1,5 tot en met zes jaar.

Voorwaarden

Alle aanvragen worden vanuit de kinderen beoordeeld. Prioriteit wordt dus gegeven aan de specifieke behoeftes en de rechten van de kinderen. Het Child Adoption Center heeft aangegeven dat ze in 2023 alleen maar aanvragen wil ontvangen van echtparen die open staan voor een kind boven de 4 jaar en met een ruime aanvraag qua medische problematiek en belaste achtergronden.

 

Om uit Thailand te adopteren moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:  

 • U bent in het bezit van een geldige beginseltoestemming
 • U bent twee jaar gehuwd bij ontvangst van uw documenten in Thailand.  
 • U bent beiden minimaal 25 jaar oud
 • U reist samen
 • U heeft inkomen uit werk
 • U beheerst de Engelse taal
 • U heeft toestemming en staat open voor een kind dat ouder dan 4 jaar is
 • U heeft toestemming en staat open voor een kind met een zwaar belaste ontstaansgeschiedenis en met medische problematiek
 • Is er al een kind in uw gezin, dan kunt u pas een procedure starten wanneer het jongste kind minimaal 5,5 jaar is. U kunt u wel al eerder inschrijven bij Wereldkinderen en op de algemene wachtlijst geplaatst worden. 
 • Het Adoption Center heeft voorkeur voor aanvragen van aspirant adoptie ouders tot 43 jaar. Indien u ouder bent zal de Child Adoption Board uw dossier op geschiktheid beoordelen
 • Aanvragen van echtparen die al twee kinderen in hun gezin hebben( biologisch of geadopteerd) worden beoordeeld door de board van het Adoption Center in Thailand; echtparen met maximaal één kind hebben absoluut de voorkeur.  

Samenwerking

Nationale en interlandelijke adoptie vallen onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Social Development and Welfare. Elk jaar geven zij aan hoeveel dossiers er vanuit Wereldkinderen ingestuurd mogen worden.  Het departement Adoptiezaken van dit Ministerie toetst de dossiers van de kinderen en de aspirant adoptieouders. Een toewijzingscommissie plaatst het kind bij de adoptiefamilie. Thailand heeft het Haags Adoptieverdrag geratificeerd. Maar de definitieve adoptietoewijzing vindt pas plaats nadat er is gerapporteerd over de aanpassing en ontwikkeling van het kind in uw gezin. 

Procedure

Na intake maakt u de documenten voor de adoptieprocedure in Thailand  in orde. Nadat deze verstuurd zijn, duurt het gemiddeld drie jaar totdat u een voorstel ontvangt. Er wordt niet op volgorde gematcht, want er worden ouders voor een kind gezocht en niet andersom.

Na acceptatie van het voorstel, duurt het gemiddeld vier tot zes weken, voordat u kunt afreizen naar Thailand. In deze periode vindt het afreisgesprek plaats. De verblijfsduur in Thailand is twee tot drie weken. In Bangkok wordt u begeleid door onze contactpersoon. Thaise kinderen reizen met een Thais paspoort naar Nederland.
Bij thuiskomst wordt u geinformeerd over de follow up verplichtingen, pas na afronding van deze follow-up rapportages wordt de formele adoptie uitgesproken in Thailand. Nadat u de adoptie-uitspraak ontvangen heeft, kan de adoptieprocedure naar Nederlands recht worden gestart.

Contactpersoon Thailand

Oi Klindee-Versendaal (34) is de contactpersoon van Wereldkinderen voor Thailand. Ze begeleidt adoptieouders die naar Thailand komen om hun kindje op te halen.

Oi is geboren in Thailand en heeft daar haar eerste jaren samen met haar moeder gewoond. Op haar achtste kwam ze naar Nederland. “Mijn moeder was een jaar eerder naar Nederland gegaan, waar ze is getrouwd met een Nederlandse man. Na een jaar heeft ze mij opgehaald en ben ik bij hen in ’s-Gravendeel gaan wonen. Vanaf dat moment kreeg ik een Nederlandse opvoeding, ik heb ook de Nederlandse nationaliteit. De man van mijn moeder, mijn vader, heeft mij geadopteerd. Vandaar mijn Nederlandse achternaam.”

Pedagogiek

Na de middelbare school volgde Oi een bachelor pedagogiek aan de Universiteit Leiden. Aansluitend deed ze een master algemene gezinspedagogiek in Amsterdam. “Na mijn studie moest ik bedenken wat het volgende doel was in mijn leven. “

Oi verdiepte zich in de pedagogiek in haar geboorteland Thailand. Ze raakte ervan overtuigd dat het opstarten van opvoedondersteuning in Thailand haar missie zou zijn en vier jaar geleden verhuisde zij terug naar haar geboorteland. “Ik wil graag een beter pedagogisch klimaat in Thailand. Ouders moeten ondersteund worden bij opvoedvraagstukken.”

Oi is inmiddels getrouwd met een Thaise man. In 2017 werd zij gevraagd voor een baan als contactpersoon van de Vlaamse adoptievergunninghouder FIAC. “Het werk voor FIAC is inhoudelijk nagenoeg gelijk aan het werk voor Wereldkinderen. Ik ontvang en help adoptieouders vanaf dat ze aankomen tot aan de thuisvlucht. Het voelt eigenlijk helemaal niet als werk en ik geniet er erg van. De adoptieouders die aankomen zijn opgewonden, in positief afwachtende stemming. De kennismaking als gezin en de overdracht van het kindje is zo’n mooie gebeurtenis. Het voelt heel bijzonder om hier deel van te mogen zijn. Het is mooi om samen te werken met de ouders, hen te leren kennen en tenslotte ook handig om weer mijn Nederlands te kunnen onderhouden. Die tweetaligheid is ook belangrijk in het contact tussen Wereldkinderen en het Adoption Committee in Thailand.”

Kritiek

Tenslotte vertelt Oi dat ze het jammer vindt dat adoptie in Nederland momenteel veel kritiek krijgt. “Ik snap dat er gesproken moet worden over gemaakte fouten, dat adoptie vroeger nog in de kinderschoenen stond en nog verder ontwikkeld moest worden. Momenteel zijn er veel partijen die goed en hard samenwerken met goede intenties om adopties foutloos te laten verlopen. Ik geloof niet dat er momenteel bewust of met negatieve intenties fouten worden gemaakt. Het kan gebeuren dat je niet weet of informatie verkeerd is en soms weet je informatie zelfs helemaal niet. Toch ben ik het er heel erg mee eens dat wanneer een kind hier als het ware in de steek wordt gelaten, het elders een warm gezinsleven kan krijgen. Dat voelt toch enkel goed?”

Dit is een korte versie van een uitgebreid interview met Oi dat is verschenen in het magazine van Wereldkinderen, maart 2019. Auteur: Marjolein Brouwer