Steun ons!

Schooluitval tegengaan


€ 60.000 tot en met 2020

Steun onze projecten

Locatie

vier wijken in Bogotá

Band met ouders versterkt

Het project Casa Escuela richt zich op 160 kinderen (5-15 jaar) van kwetsbare gezinnen in een aantal arme wijken van Bogota waar weinig openbare voorzieningen zijn, slechte woonomstandigheden, maar ook veel geweld en drugsgebruik. Deze kinderen verzuimen vaak van school omdat ze (vaak ´s nachts) werken en lopen grote kans permanent op straat terecht te komen.

Partnerorganisatie Fundación Creciendo Unidos (FCU) heeft voor deze kinderen een programma van bijlessen en huiswerkbegeleiding ontwikkeld (naast het reguliere onderwijs dat kinderen volgen), maar biedt ook creatieve vorming en een schoolmaaltijd.

Hun families krijgen daarnaast psychosociale ondersteuning en worden zoveel mogelijk betrokken in het werk met de kinderen.

In 2018 was er geen schooluitval onder deze kinderen en is de band tussen kinderen en ouders versterkt.

Nieuwe kindercultuur

FCU heeft een professioneel team in dienst, inclusief een psychologe, een psychopedagoog, een maatschappelijk werker, een dansdocent en twee leerkrachten.

Daarnaast wordt met (lokale) overheidsinstanties voor kind- en jeugdbeleid gewerkt aan het beter respecteren en toepassen van kinderrechten. Deze activiteiten passen in een meer alomvattender visie, waarbij FCU kinderen en jongeren de mogelijkheid biedt hun rechten op te eisen en te werken aan een Nueva Cultura de Infancia (nieuwe kindercultuur). Dit gaat bijvoorbeeld over actief meedoen aan een dialoog over kinderrechten in zogenaamde kinderassemblées. 
Het project van FCU wordt voorlopig tot en met 2020 gefinancierd.

"Ik kom hier al sinds mijn 5de jaar. Als ik kom gaan we eten en daarna maak ik mijn huiswerk. Het gaat daardoor best goed op school. De psychologe vraagt hoe het gaat, hoe ik thuis behandeld word, wat ik leuk vind om te doen. Ik heb hier vrienden gemaakt, we voetballen met elkaar en ik heb geleerd om dan geen ruzie te maken want het is maar een spelletje. Ik voel me hier gelukkig en ik leer heel veel." 

Juan