Steun ons!

Talentontwikkeling werkende kinderen


€ 40.000 tot en met 2022

Steun onze projecten

Locatie

twee wijken in Bogotá

Bescherming van de rechten van werkende kinderen en jongeren in Bogota

In de wijken ‘20 de Julio’ en ‘Caracolí’ in Bogota komt veel kinderarbeid voor. Dagelijks werken kinderen, met hun families, op de (illegale) markten in deze stadsdelen. Hun opa’s en oma’s werkten hier meestal al, nu leren hun ouders en de kinderen het werk om in de toekomst hun straathandel zelfstandig te kunnen runnen. Het zijn vrijwel allemaal migranten, die wegens armoede en/of geweld, in Bogota beland zijn, korter of langer geleden. Ondanks de straathandel leven deze gezinnen in grote armoede, wonen in sloppenwijken en is er veel geweld binnen de gezinnen. Deze gezinnen lopen een grote kans om uit elkaar te vallen en de kinderen om permanent op straat terecht te komen. De kinderen gaan weinig naar school, en kunnen daarom moeilijker meekomen in de klas. De kans dat zij school verlaten, is hoog.

 

Onze partnerorganisatie Fundación Creciendo Unidos (FCU) heeft voor deze kinderen (gemiddeld tussen de 5 en 16 jaar) een programma ontwikkeld. In totaal krijgen in 2020 en 2021 tweehonderd kwetsbare kinderen van in totaal 120 gezinnen begeleiding op maat. Zij krijgen ondersteuning op het gebied van gezondheid (vaccinaties, gezonde leefstijl, toegang tot zorg), begeleiding als sprake is van misbruik (o.a. seksueel en huiselijk geweld). Ook krijgen ze huiswerkbegeleiding en tal van workshops om hun talenten te ontwikkelen: dans, sport en kunst.

 

De families van deze kinderen krijgen psychosociale ondersteuning en worden zoveel mogelijk betrokken in het werk met de kinderen. Met de ouders wordt ook gekeken of ander werk een optie is, omdat hun kraampjes illegaal zijn. De moeders kunnen deelnemen aan workshops bakken en patisserie om hun inkomen te verhogen.

 

Nieuwe kindercultuur

FCU heeft gespecialiseerde maatschappelijk werkers, een psycholoog en een leerkracht in dienst om deze begeleiding te geven.

Daarnaast wordt met (lokale) overheidsinstanties voor kind- en jeugdbeleid gewerkt aan het beter respecteren en toepassen van kinderrechten. Deze activiteiten passen in een meer alomvattende visie, waarbij FCU kinderen en jongeren de mogelijkheid biedt hun rechten op te eisen en te werken aan een Nueva Cultura de Infancia (nieuwe kindercultuur). Dit gaat bijvoorbeeld over actief meedoen aan een dialoog over kinderrechten in zogenaamde kinderassemblées.


De projecten van FCU worden voorlopig tot en met 2022 gefinancierd

Extra onderwijssteun tijdens de corona pandemie

Omdat een grote groep kinderen door de COVID-19 epidemie grote onderwijsachterstanden hebben opgelopen, steunt Wereldkinderen sinds juni 2020 ook een intensief begeleidingstraject voor 80 jongens en meisjes (5-17 jaar) voor wie het thuisonderwijs vrijwel onmogelijk is. Hun ouders zijn veelal hun werk geheel of gedeeltelijk verloren door de strenge quarantaine maatregelen. De kinderen worden geacht thuis digitaal onderwijs te volgen, maar hebben daarvoor geen ruimte noch een computer of internet.  In dit programma wordt na een intake samen met ieder gezin een plan van aanpak gemaakt. Welke problemen spelen er in het gezin? Wat is er nodig om het thuisonderwijs goed te kunnen volgen? Welke achterstanden en leerproblemen heeft de leerling? Gezinnen krijgen begeleiding in het omgaan met problemen, aanvragen van overheidssteun en het vinden van alternatieve inkomensvormen. Ook krijgen ouders training in hoe zij hun kinderen het beste kunnen begeleiden met schoolwerk. De kinderen kunnen in groepjes van maximaal vijf (conform de richtlijnen van de overheid) bijles en huiswerkbegeleiding krijgen in een van de opvangcentra in de wijk.

"Ik kom hier al sinds mijn 5de jaar. Als ik kom gaan we eten en daarna maak ik mijn huiswerk. Het gaat daardoor best goed op school. De psychologe vraagt hoe het gaat, hoe ik thuis behandeld word, wat ik leuk vind om te doen. Ik heb hier vrienden gemaakt, we voetballen met elkaar en ik heb geleerd om dan geen ruzie te maken want het is maar een spelletje. Ik voel me hier gelukkig en ik leer heel veel." 

Juan, een van de kinderen die begeleid wordt door FCU