Steun ons!

Adoptie

Ieder kind verdient een thuis

 

Ieder kind verdient een thuis. Wereldkinderen ondersteunt projecten in landen waar zij als kinderwelzijnsorganisatie werkzaam is. Het uitgangspunt hierbij is dat de projecten gericht en succesvol zijn op het gebied van gezinsversterking en lokale gezinsvervanging. 

 

Als opgroeien bij de biologische familie of in een pleeggezin in eigen land echt niet mogelijk is dan bemiddelt Wereldkinderen bij interlandelijke adoptie. Het belang van het kind staat altijd voorop. Een belangrijk aspect in deze werkwijze is dat wij geschikte adoptieouders zoeken voor een kind dat in aanmerking komt voor adoptie en niet andersom.

Persoonlijke aandacht, kwaliteit & Professionaliteit

 

Wereldkinderen biedt u persoonlijke aandacht, kwaliteit en professionaliteit. Wereldkinderen is opgericht in 1971 en is daarmee de langst bestaande interlandelijke vergunninghouder voor adoptie in Nederland. Door de jarenlange ervaring, expertise en de aanwezigheid van een professioneel team kunnen wij u goed ondersteunen tijdens het adoptieproces.

Landen

Inschrijven

 

Als u een beginseltoestemming heeft en uw situatie komt overeen met onze uitgangspunten dan kunt u Wereldkinderen inschakelen voor bemiddeling van de adoptie. U kunt zich aanmelden als Vriend van Wereldkinderen om u in te schrijven.

Adoptieprocedure

 

Als u wilt adopteren, dan is Adoptievoorzieningen het startpunt.

Tarieven

 

De tarieven voor adoptie wisselen per land. 

Ontwikkelboom

 

Wereldkinderen werkt samen met De Ontwikkelboom, een praktijk voor ouders en kinderen om adoptiegezinnen die afreizen om hun kind op te halen, te helpen met het leggen van het eerste contact met hun kind.

Bijeenkomsten

 

Er zijn veel vrijwilligers actief voor Wereldkinderen. Zij organiseren onder andere bijeenkomsten voor ouders die op de wachtlijst staan. Meer informatie hierover is te vinden op onze vrijwilligerspagina.

Wereldkinderen draagt via vier interventiestrategieën bij aan een betere toekomst voor kinderen. Via adoptie en projecten in het buitenland

In 1971 opgericht

Wij zorgen voor een professionele afwikkeling van de gehele adoptieprocedure. Van u wordt een minimale inspanning gevraagd bij het in orde maken van uw documenten. Het 'rondje Den Haag' verzorgen wij voor u

Veelgestelde vragen

Ik overweeg adoptie. Hoe pak ik dat aan?

Het startpunt is de Stichting Adoptievoorzieningen. Op hun website staat een helder filmpje over de stappen in een adoptieprocedure.

De keuze voor Wereldkinderen, of een andere vergunninghouder, volgt pas in een later stadium.

Kun je adopteren als homoseksueel paar of alleenstaande?

Wereldkinderen behandelt elke aanvraag gelijk.

Bij geschiktheid van stellen van gelijk geslacht of van de alleenstaande zijn dan ook de mogelijkheden in de landen zelf leidend. In het geval van Wereldkinderen betekent dit dat zowel voor een homoseksueel stel als voor een alleenstaande vrouw adopteren uit Zuid-Afrika een optie is, maar bij beide is de wachtlijst erg lang.

 

Wereldkinderen heeft geen bemiddelingsmogelijkheden voor alleenaanvragers binnen het huwelijk. 

 

Op de landenpagina's kunt u de voorwaarden per land vinden. Of bekijk onze algemene uitgangspunten

Wat zijn de kosten voor een adoptie?

De tarieven wisselen per land. Bekijk het overzicht.

Wat als een adoptie niet volgens het Haags Adoptieverdrag verloopt?

Wereldkinderen werkt alleen met landen die het Haags Verdrag geratificeerd hebben, die dus een Centrale Autoriteit hebben aangesteld, verantwoordelijk voor adoptie. Als we vermoeden dat een adoptie niet volgens het Haags Verdrag verloopt, melden we dit aan de Centrale Autoriteit. De CA NL kan dan contact opnemen met de CA in het betreffende land. Mocht Wereldkinderen in dat land een partnerorganisatie hebben, dan nemen wij contact op met deze partnerorganisatie om onze vermoedens aan te geven en te bespreken dat we een melding doen bij onze CA. Zo nodig zet Wereldkinderen de procedures stop. Tot nader order of definitief.