Thailand

Adopteren uit Thailand

Overweegt u om een kind uit Thailand te adopteren? Op deze pagina kunt u daar meer over lezen. Het belang van het kind komt altijd op de eerste plaats. Lees daar meer over bij onze uitgangspunten.

Wereldkinderen bemiddelt al ruim 40 jaar voor kinderen uit Thailand.In de afgelopen vier jaar hebben 42 kinderen uit Thailand via Wereldkinderen een thuis gevonden in Nederland.

Achtergrond

De redenen waarom kinderen ter adoptie worden voorgesteld, zijn zeer divers. Het kan gaan om kinderen die te vondeling zijn gelegd of om kinderen waarvan de moeder afstand heeft gedaan. Steeds vaker zijn het kinderen met een belaste achtergrond of een medisch probleem of oudere kinderen. De kinderen die voor adoptie in aanmerking komen, verblijven in een van de acht staatstehuizen. Soms worden kinderen tijdelijk in een pleeggezin geplaatst. De leeftijd van de kinderen varieert van twee tot en met zes jaar.

Voorwaarden

Alle aanvragen worden vanuit de kinderen beoordeeld. Prioriteit wordt dus gegeven aan de specifieke behoeftes en de rechten van de kinderen.

 

Om uit Thailand te adopteren moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:  

  • U bent in het bezit van een geldige beginseltoestemming
  • U bent  één jaar gehuwd bij ontvangst van uw documenten in Thailand
  • U bent beiden minimaal 25 jaar oud
  • U reist samen
  • U heeft inkomen uit werk
  • U beheerst de Engelse taal
  • U heeft toestemming en staat open voor opname van een kind met een minimum leeftijd van 48 maanden  
  • Is er al een kind in uw gezin, dan kunt u pas een procedure starten wanneer het jongste kind minimaal 5,5 jaar is. U kunt u wel al eerder inschrijven bij Wereldkinderen en op de algemene wachtlijst geplaatst worden. 
  • Het Adoption Center heeft voorkeur voor aanvragen van aspirant adoptie ouders tot 43 jaar. Indien u ouder bent zal de Child Adoption Board uw dossier op geschiktheid beoordelen
  • Aanvragen van echtparen die al twee kinderen uit Thailand hebben geadopteerd worden beoordeeld door de Child Adoption Board binnen het Adoptie Centrum in Bangkok. Zij besluiten of de aanvraag goedgekeurd zal worden

Samenwerking

Nationale en interlandelijke adoptie vallen onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Social Development and Welfare. Elk jaar geven zij aan hoeveel dossiers er vanuit Wereldkinderen ingestuurd mogen worden.  Het departement Adoptiezaken van dit Ministerie toetst de dossiers van de kinderen en de aspirant adoptieouders. Een toewijzingscommissie plaatst het kind bij de adoptiefamilie. Thailand heeft het Haags Adoptieverdrag geratificeerd. Maar de definitieve adoptietoewijzing vindt pas plaats nadat er is gerapporteerd over de aanpassing en ontwikkeling van het kind in uw gezin. 

Procedure

Na intake maakt u de documenten voor de adoptieprocedure in Thailand  in orde. Nadat deze verstuurd zijn, duurt het gemiddeld drie jaar totdat u een voorstel ontvangt. Er wordt niet op volgorde gematcht, want er worden ouders voor een kind gezocht en niet andersom.

Na acceptatie van het voorstel, duurt het gemiddeld vier tot zes weken, voordat u kunt afreizen naar Thailand. In deze periode vindt het afreisgesprek plaats. De verblijfsduur in Thailand is twee tot drie weken. In Bangkok wordt u begeleid door onze contactpersoon. Thaise kinderen reizen met een Thais paspoort naar Nederland.
Bij thuiskomst wordt u geinformeerd over de follow up verplichtingen, pas na afronding van deze follow-up rapportages wordt de formele adoptie uitgesproken in Thailand. Nadat u de adoptie-uitspraak ontvangen heeft, kan de adoptieprocedure naar Nederlands recht worden gestart.