Steun ons!

Partner KBF 45 jaar!

Onze Filippijnse partnerorganisatie Kaisahang Buhay Foundation bestaat 45 jaar! Wat een mijlpaal en wat zijn we dankbaar voor onze samenwerking. Wij vroegen CEO Marilyn Manuel om deze drie vragen te beantwoorden:

Jullie hebben zoveel bereikt de afgelopen 45 jaar. Welk succesverhaal wil je met ons delen?


Dit is zonder twijfel het verhaal over onze samenwerkingsverbanden! Die zijn de motor voor groei en ontwikkeling, die KBF nodig heeft om haar visie 'Ieder kind verdient een liefdevol en stabiele thuissituatie' te realiseren. Door vertrouwen en respect van onze donateurs en sponsors kunnen we dit werk al 45 jaar doen.

 

KBF heeft laten zien dat het van essentieel belang is dat je moet investeren in kwalitatief goede relaties. Dat je samen, of dat nou lokale of internationale partners zijn, strijdt voor een gezamenlijk doel: het welzijn van kinderen. Door de jaren heen hebben we een unieke en sterke band met partners opgebouwd. Alles vanuit de basis van gezamenlijke waarden, visie en inzet voor een langetermijnsamenwerking. Vertrouwen en wederzijds respect staan daarbij centraal.

 

Wij zijn bevoorrecht met deze solide samenwerkingsverbanden. Dit werd extra benadrukt door alle (video)berichten die we mochten ontvangen ter ere van ons jubileum. Enkele citaten: 'hechte band en verwantschap', 'eenheid' en 'solide en duurzaam partnerschap'. Al de samenwerkingsverbanden, in de afgelopen 45 jaar, hebben bijgedragen aan wie we nu zijn: een gerespecteerde en erkende kinderwelzijnsorganisatie in ons land! Samen zetten we ons in voor dezelfde visie: Ieder kind hoort op te groeien in een liefdevolle en stabiele thuissituatie.   

Hoe zou je de samenwerking tussen KBF en Wereldkinderen beschrijven? Wat maakt deze samenwerking speciaal?

 

De samenwerking tussen Wereldkinderen en KBF is altijd speciaal geweest, omdat de basis ervan voor beide partijen optimaal is. Die beslaat beide werkvelden en dient gezamenlijke belangen. Dit is ook officieel vastgelegd in een document genaamd: Memorandum of Agreement (MOA).

 

Deze overeenkomst maakt flexibiliteit en aanpassingen mogelijk, als onverwachte factoren (de COVID-19 pandemie) voor moeilijkheden zorgen. Op deze manier kan KBF haar strategieën en haar plan van aanpak herzien en aanpassen, om hulp zo optimaal mogelijk voort te zetten. Een andere fijne bijkomstigheid van onze samenwerking is dat uitgebreide rapportages niet nodig zijn en dat bespaart veel kostbare tijd. 

 

Wereldkinderen geeft ons de ruimte om mogelijkheden op het gebied van projecten, strategieën en methodes te ontdekken. We worden behandeld als een volwaardige en betrouwbare partner. Vertrouwen is een belangrijk gegeven in onze samenwerking.

Wat hoop je de komende vijf jaar te bereiken voor de kinderen?

 

We hopen ons ook de komende vijf jaar in te zetten voor de kinderen. Dat alles in lijn met het thema van ons 45-jarig jubileum: KBF 45 en daar voorbij: Versterkt door vreugde en dankbaarheid zullen we onze missie blijven ondersteunen. Ook in tegenspoed.

De afgelopen 45 jaar heeft ons vele lessen geleerd. Hoe hard we ook werken om kinderen uit tehuizen te houden en verwaarlozing tegen te gaan, er zullen altijd kinderen zijn die verwaarloosd, vergeten worden of toch in tehuizen terechtkomen. Dat zijn de kinderen waarvoor je door blijft gaan. Dat zijn de kinderen die gebaat zijn bij onze hulp. We proberen hen te herenigen met hun ouders, bij lokale pleeggezinnen onder te brengen of zorgen voor een gezin ergens anders in de wereld. 

Voor de komende vijf jaar zal KBF blijven strijden voor onze visie 'Ieder kind verdient een liefdevolle en stabiele familie'. We motiveren familie om hereniging te overwegen. Als dat niet lukt, dan helpen we met het vinden van een liefdevol en stabiel gezin door middel van adoptie (landelijk en interlandelijk). Maar KBF zal vooral focussen op het helpen en ondersteunen van kinderen die binnen hun eigen families en gemeenschappen opgroeien. Dit doen we met onze Family and Community Outreach Programs (FCOP).

Er zijn veel families en kinderen die beter geholpen kunnen worden voordat de situatie escaleert en kinderen verwaarloosd en verlaten worden. Daarom ligt voor de komende vijf jaar meer focus op FCOP.