Steun ons!

Afbouwen interlandelijke adoptie

Stichting Wereldkinderen heeft het nieuws over de laatste ontwikkelingen rond interlandelijke adoptie gelezen. Op dinsdag 21 mei om 18:00 hebben wij van het ministerie van Justitie en Veiligheid de documenten die zijn gedeeld met de Eerste en Tweede kamer ontvangen. In deze documenten geeft Minister Weerwind aan dat het niet mogelijk is de motie van 16 april niet of slechts beperkt uit te voeren. In tegenstelling tot de stelling die Minister Weerwind verdedigde tijdens het debat op 3 april heeft hij nu besloten om in september te komen tot een afbouwplan voor interlandelijke adoptie in Nederland. De minister geeft aan dat reeds aangevangen interlandelijke adoptieprocedures vooralsnog doorgaan.

 

De minister heeft FIOM gevraagd geen nieuwe inschrijvingen voor interlandelijke adoptie in behandeling te nemen. Citaat van de minister: ‘’De reeds geplande voorlichtingsbijeenkomst zal wel doorgang vinden, maar ik heb Fiom verzocht daarbij uitdrukkelijk te benoemen dat er rekening mee moet worden gehouden dat een eventuele adoptieprocedure als gevolg van het afbouwplan niet kan worden voortgezet.” In het afbouwplan wil de minister de termijn beperkt houden. Volgens de minister is er een wetwijziging nodig om de afbouw te faciliteren. De landenselectie, zoals eerder uitgevoerd, blijft van kracht tijdens deze afbouw. Aangezien er geen behoefte meer is voor een centrale bemiddelingsorganisatie is de procedure tot oprichting van IAN gestopt.

 

In het belang van het kind is stichting Wereldkinderen van mening dat zolang er in de herkomstlanden een daadwerkelijke behoefte is aan interlandelijke adoptie, het voor aspirant adoptieouders in Nederland mogelijk moet zijn om een kind een liefdevol thuis te geven. Wij zijn overtuigd dat deze behoefte in de herkomstlanden nog steeds bestaat. Wij weten dat er ouders zijn die kinderen een liefdevol thuis willen geven. Wij vinden het daarom zeer treurig dat de overheid deze internationale kinderwelzijnsmaatregel niet langer ondersteunt. 

 

Het besluit om op beperkte termijn te stoppen met interlandelijke adoptie in Nederland heeft gevolgen voor de kinderen in de herkomstlanden, maar ook voor de betrokkenen in Nederland. Aspirant adoptieouders worden wederom geconfronteerd met onzekerheden. Geadopteerden en adoptiefouders worden geconfronteerd met mogelijke twijfels over hun verleden. Betrokkenen worden geconfronteerd met vragen uit de maatschappij. Stichting Wereldkinderen vraagt de Nederlandse regering om er alles aan te doen om deze mensen de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben.

 

Voor meer informatie: