Steun ons!

Brief aan de Tweede Kamer op 11 April 2022

Nieuws

Op 11 april heeft de Nederlandse overheid haar standpunt en beslisnota met verschillende bijlagen gepubliceerd (meer informatie hier). Op 12 april heeft Stichting Wereldkinderen, samen met de andere vergunninghouders, gesproken met het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Stichting Wereldkinderen is blij en opgelucht dat de Nederlandse overheid in deze documenten aangeeft dat interlandelijke adoptie in de toekomst mogelijk blijft in Nederland.

 

Omwille het belang van het kind is het de hoop van Stichting Wereldkinderen dat de Nederlandse overheid snel duidelijkheid zal verschaffen betreffende het hervatten van het afgeven van beginseltoestemmingen, zoals aangegeven in de brief aan de Tweede Kamer. Dat er snel meer duidelijkheid komt m.b.t. de verschillende voorstellen tot verandering van het huidige systeem. Zonder verdere details en planning blijft er een grote mate van onzekerheid voor alle betrokkenen.

 

De minister geeft in zijn brief aan dat één ding zeker is: ‘het verleden staat niet gelijk aan het heden en de afgelopen decennia is het systeem van interlandelijke adoptie verbeterd.’ Stichting Wereldkinderen werkt graag mee aan mogelijke verdere verbeteringen. De voorstellen in de brief en de begeleidende documenten zijn een eerste stap in mogelijk de juiste richting. Of de richting zoals nu uitgezet door de minister zal leiden tot verbeteringen t.o.v. het huidige systeem zal moeten blijken uit de tot nu toe nog onbekende details.

 

Stichting Wereldkinderen is blij dat er meer duidelijkheid is en we willen hierbij de minister daarvoor bedanken. Voor vragen heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid een ‘FAQ’ samengesteld met telefoonnummers. Het officiële persbericht kunt u hier vinden.