Steun ons!

Brief Ministerie van J&V met betrekking tot de CBO en herkomstlanden

Nieuws

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft met betrekking tot de centrale bemiddelingsorganisatie  (CBO) een besluit genomen en gekozen voor het voorstel dat Stichting Wereldkinderen in samenwerking met Berenschot heeft ingediend. Tevens heeft het ministerie bekend gemaakt dat in de nabije toekomst interlandelijke adoptie alleen mogelijk is vanuit de volgende herkomstlanden: Thailand, Filippijnen, Zuid-Afrika, Lesotho, Taiwan en Hongarije. Voor alle lopende procedures waarbij het dossier al in een land van herkomst ligt, heeft deze keuze in eerste instantie geen gevolgen.

 

Wat dit concreet betekent voor stichting Wereldkinderen en andere betrokkenen zullen we de komende tijd nader onderzoeken. Zodra er meer bekend is, zullen we hierover informeren via de gebruikelijke kanalen. Heeft u vragen? Dan kunt u die mailen naar info@wereldkinderen.nl - We doen ons best u zo snel mogelijk een antwoord te geven.

De Kamerbrief en bijlagen zijn online beschikbaar: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z20790&did=2022D44695  

 

De overheid heeft een Q&A gepubliceerd op de volgende pagina: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/documenten/publicaties/2022/11/02/qas-voor-aspirant-adoptiefouders